Hvalstad transittmottak omtales som «Sukkerfabrikken»

Mottak for asylsøkerbarn knyttes opp mot narkotikahandel og prostitusjon.
Torsdag, 10 mars, 2011 - 16:53


I Oslo sentrum møter vi norske «Lars». Han har en 16 år gammel kurér, som han hevder er en asylsøker forsvunnet fra Hvalstad.

Det er et stort system rundt «Sukkerfabrikken». Det handler om sexsalg og dop, og Hvalstad er en del av det, hevder 29-åringen.

Han kjenner rusmiljøet i byen godt etter 16 år som heroinmisbruker.

Én av ti i klørne på bakmenn

97 enslige mindreårige asylsøkerne (EMA) forsvant fra asylmottak i 2010. Antallet eskalerer drastisk:

I løpet av de to første månedene av 2011 har det forsvunnet nye 32 ungdommer.

I bekymringsmeldinger fra mottakene mistenkes det at mer enn ti prosent av de savnede asylsøkerne fra 2010 kan ha havnet i klørne på bakmenn som bruker ungdommene til å selge sex og dop.

Tove Eriksen i Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel i Politiet (KOM) bekrefter overfor Journalen at tallet på mindreårige narkotikaselgere stiger.

– Det fremgår av ulike rapporter at utnyttelse av mindreårige til tigging og narkotikasalg er økende. Dette vil da også kunne innbefatte enslige mindreårige asylsøker, sier Eriksen.

Hun legger til at det vil være en utfordring for politiet og andre relevante aktører i årene fremover å avklare om de mindreårige kan være utsatt for menneskehandel. Eriksen understreker at KOM ikke jobber med enkeltsaker.

Norske «Lars» forteller at han er en av få nordmenn som selger dop på Oslo S. 80 prosent bor på asylmottak mens de selger dop eller sex, påstår 29-åringen i det han klargjør varene Subutex, Rivotril og hasj. Foto: Lily Marcela Gundersen

Nekter å identifisere seg

Kilder fra dopmiljøet, politiet og organisasjoner forteller uavhengig av hverandre at Hvalstad omtales som «Sukkerfabrikken». Bakgrunnen er at bakmenn og sexkunder henvender seg til beboere på mottaket.

Journalen erfarer at begrepet er et ømfintlig punkt for flere som jobber med problematikken: To sentrale kilder har benektet kjennskap til hva «Sukkerfabrikken» er etter først å ha snakket åpent om det.

Eli Størset, leder på Hvalstad transittmottak, benekter også kjennskap til at Hvalstad blir omtalt som «Sukkerfabrikken», men legger til:

– Vi har hatt tilfeller hvor det har kommet menn i biler som har nektet å identifisere seg for oss, sier Eli Størset, leder for Hvalstad transittmottak.

Thomas Prestø, tidligere leder i African Youth, har fremdeles kontakt med en del av de mindreårige som sliter. Foto: Lily Marcela Gundersen

– Lette bytter

Thomas Prestø var i perioden 2006 til 2008 i kontakt med 52 unge, afrikanske gutter som solgte sex i hovedstaden. En god del av disse var, eller hadde vært, EMA. Noen prostituerte seg samtidig som de bodde på mottak og andre flyttet til leiligheter i Oslo ved hjelp av bakmennene.

Les også: Mener 80 prosent av forsvinningene kan forhindres

Prestø har fremdeles kontakt med en del av guttene. Han mener at barn og unge som kommer til Norge alene er spesielt utsatt for hensynsløse bakmenn.

– Mange av disse har opplevd krig, utnyttelse, vold i hjemlandet eller på den lange fluktreisen. De har et ødelagt forhold til egen kropp, og når noen tilbyr dem store pengesummer, er de lette bytter, sier Prestø.

Solgte guttene med god samvittighet

Prestø var leder i organisasjonen African Youth da han arbeidet med prosjektet som tok ham omtrent tre år. I løpet av disse årene kom han også i kontakt med noen av bakmennene.

– Noen av dem er norske. Det er kanskje overraskende, men ungdommene hadde ikke klart å organisere dette på en såpass god måte selv, hvis nordmenn ikke hadde vært involvert med leiligheter og det hele, sier Prestø.

Prestø forteller videre at én av bakmennene han har vært i kontakt med hevdet han solgte guttene med god samvittighet, at han gjorde noe godt for disse ungdommene, og at han hjalp dem.

– Disse guttene er skapt for dette, og det er jo perfekt for meg, skal en annen ha sagt.

Oslo sentrum: Også under VM-åpningen var det høy aktivitet ved Oslo S. Foto: Lily Marcela Gundersen

Sexsalg for å betale gjeld

«Lars» og andre Journalen har snakket med i rusmiljøet i Oslo bekrefter at store deler av fortjenesten går til bakmenn. Det kommer også frem at asylsøkerne som selger narkotika ofte er skremmende unge.

Kuréren min er 16 år, asylsøker og fra Marokko. Jeg vet om gutter ned i 14-årsalderen som selger narkotika i Oslo, sier «Lars».

Selv prøver han å komme seg ut av narkotikamiljøet, og synes det er trist når han ser ungdommer involvere seg i miljøet. Han forteller at dop- og sexsalg ofte henger sammen:

Etterhvert begynner en del også å selge sin egen kropp, når de ser at inntektene fra narkosalget ikke er nok til å nedbetale gjelden til bakmennene.

29-åringen forteller videre at miljøet domineres av unge, utenlandske gutter. Han anslår at omtrent 80 prosent av hans utenlandske venner og kontakter i miljøet enten bor eller har bodd på asylmottak.

Flere i miljøet på Oslo S bekrefter dette:

– Det er asylsøkere her. For to uker siden kom det to marokkanske gutter på 15 år hit. Vi ba dem reise tilbake til mottaket. De har ikke noe å gjøre her, sier en marokkansk langer i 40-årene til Journalen.

29-årige «Lars» har misbrukt heroin i 16 år og selger narkotika på Oslo S. Han ønsker å komme seg ut av miljøet. Foto: Lily Marcela Gundersen

Overrasket statssekretær

Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet poengterer at det er vanskelig å få full kontroll over de enslige mindreårige asylsøkerne uten å internere dem, noe han ikke ønsker.

Kjenner dere til at Hvalstad blir kalt Sukkerfabrikken fordi det rekrutteres til sexsalg fra mottaket?

– Hva? Mener du det?

Vi forklarer begrepet nærmere og forteller om biler som visstnok kommer til mottaket for å hente gutter fra mottaket og ta de med inn til Oslo.

– Vi har hørt om bilene som kommer dit, men kjenner ikke til begrepet, svarer Lønseth.

Organiserte nettverk

Birgitte Ellefsen er høgskolelektor på Politihøgskolen i Oslo og ekspert på temaet menneskehandel. Hun bekrefter mye av det Thomas Prestø forteller om prostitusjon av unge gutter.

– Mye tyder på at disse ungdommene har et nettverk de forholder seg til. De reiser på såkalte turneer, og har med seg vakter og sjåfører, noe som tyder på god organisering.  Hvem bakmennene er, vet vi ikke helt sikkert, men det overrasker meg ikke om noen av dem er nordmenn, sier Ellefsen.

– Det er sjelden vi ser de klassiske «mafianettverkene» innen menneskehandelvirksomhet, og nettverkene kan ha ulik organisering og ulike maktstrukturer. Bakmenn kan være ukjente for ofrene, men kan i mange tilfeller også være ofrenes nærmeste familie.

Både Ellefsen og Prestø understreker at ungdommene som selger sex og ungdommene som selger narkotika ikke nødvendigvis er to helt adskilte grupper.

– Dette henger tett sammen. Mange er kun opptatte av å tjene penger, og selger derfor det de kan, sier Prestø.

Bordeller på Bislett

Ellefsen antar at mye av prostitusjonen av unge menn og gutter skjer gjennom massasjeinstitutter, og at det annonseres på andre måter enn for prostitusjon blant kvinner.

Både «Lars», Prestø og andre Journalen har snakket med forteller om sexsalg som styres fra leiligheter i Oslo, blant annet på Bislett.

Du finner thailandske damer i én leilighet, og unge gutter i en annen. Mye foregår i leiligheter på Bislett, sier «Lars».

Ellefsen har et inntrykk av at også salget av narkotika er organisert mellom de forskjellige nasjonalitetene.

– Det kan se ut som at det organiseres etter nasjonalitetsgrupper og at det er egne dager og steder hvor arabisktalende selger, vest-afrikanere selger og så videre, forteller Ellefsen.

«Lars» forteller at dopselgerne i sentrum hele tiden skiftes ut, og forsvinner når de har vært der så lenge at politiet kjenner dem igjen.

– I fjor forsvant det flest somaliere og afghanere fra asylmottakene, og det kunne man se her nede. Nå er det mest nordafrikanere her. De sendes i grupper fra bakmenn i hjemlandene.

Emneord: