– Kaster mindreårige asylsøkere på gata

Rekordmange enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra Hvalstad transittmottak. Politiet mener mottaket kaster ut barn ulovlig.
Onsdag, 9 mars, 2011 - 08:44


– Syv enslige mindreårige asylsøkere (EMA) har blitt kastet på gata fra Hvalstad. Mottaket har selvfølgelig ikke lov å kaste de ut. Dette er barn som er underlagt barnevernlovens bestemmelser og vergemålsloven, sier Sverre Stenersen, politiførstebetjent ved kriminalvakten i Asker og Bærum politidistrikt.

I fjor forsvant 97 barn fra norske asylmottak. Hele 20 av disse forsvant fra Hvalstad transittmottak i Asker.

I tillegg til at syv har blitt kastet ut i løpet av januar og februar, er 20 asylsøkere registrert forsvunnet fra Hvalstad.

Stenersen jobber mye med forsvinningsproblematikken. Han poengterer hvor alvorlig det er at antallet forsvinninger eskalerer, ikke minst dersom mottaket selv står bak en del av de registrerte forsvinningene.

– Dette går over stokk og stein. Alle påpeker hvor viktig dette er, men ingen tar ansvar, sier Stenersen til Journalen.
– Ingen tar ansvar, sier Sverre Stenersen, politiførstebetjent og teamleder ved kriminalvakten i Asker og Bærum politidistrikt, og påpeker at politiet selv ikke har ressurser til å iverksette etterforskning. Foto: Lily Marcela Gundersen

Mange er voksne

Eli Størset, mottaksleder på Hvalstad, sier at de som ble kastet ut er beboere som har nektet å flytte videre til ordinært mottak etter å ha fått tildelt plass. Noen av dem er beboere som har kommet tilbake til Hvalstad etter å ha vært på ordinært mottak.

– De har blitt kastet ut fordi de ikke har rett til plass hos oss lenger. Ankomsttransittmottak er ment for gjennomføring av obligatoriske avtaler og alle skal videre til andre mottak etter denne perioden. Mange av de vi har fått bistand fra politiet med er voksne og skal til ordinære mottak.

To av personene er 25-åringer og en er 19 år. De fire andre er ikke registrert som forsvunne.

– Men noen av dem er barn?

– Ja, en av dem er 16 år, og den personen er plassert i barnevernet.

– Hvorfor er ikke de fire registrert som forsvunnet, hvis de ikke er på noe mottak?

– Rutinene er slik at det er ikke vårt ansvar å registrere beboere som ikke er våre som forsvunnet, men det er det mottaket de forsvinner i fra som skal gjøre det.  De fire dro alle tilbake til mottakene de kom i fra.  Den ene ble senere plassert i barnevernet fra det mottaket han bodde på.

Til tross for Størsets svar, hevder politiet fortsatt at mottaket har kastet beboerne ut ulovlig, og at «dårlig oppførsel» er grunnen.


De har ikke rett til plass hos oss lenger,  sier mottaksleder ved Hvalstad transittmottak Eli Størset om asylsøkerne som skal ha blitt kastet ut. Foto: Ola Olsen Mjaaland

– Alle har fått tilbud om plass

Politiførstebetjent Stenersen sitter på informasjon om at Hvalstad har kastet ut EMA på grunn av såkalt dårlig oppførsel. Dette avviser  imidlertid Justis- og Politidepartementet (JD).

– Ingen beboere ved Hvalstad har blitt kastet ut av mottaket for dårlig oppførsel, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Lorange i JD.

Han tilføyer at alle de som har blitt «satt ut» har fått tilbud om plass på ordinært mottak i forkant. De blir kastet ut fordi de ikke vil akseptere å flytte fra Hvalstad.

– De fleste av disse beboerne er ikke interessert i å flytte fra transittmottaket, da de ønsker å oppholde seg i østlandsområdet. Vi har ingen mottak for EMA på Østlandet, og vi ønsker heller ikke at de som er del av rusmiljøet skal oppholde seg i dette området over lengre tid.

Lorange viser til at flere av beboerne som er en del av rusmiljøet i hovedstaden har nektet å flytte videre til nye mottak.

– Som departementet er vel kjent med har Hvalstad etter sommeren 2010 hatt et problem med at unge gutter og menn, som er del av rusmiljøet i Oslo, har ønsket å bo på Hvalstad. Mange av disse møter ikke til aldersundersøkelse, stiller ikke til intervju, og motsetter seg helseundersøkelser.

– Dømmes til kriminalitet

Politiet har ikke oversikt over om det er foretatt aldersundersøkelser på de syv EMA som er kastet ut, men forklarer at man uansett må la tvilen komme dem til gode. Sverre Stenersen mener derfor forklaringen fra Justisdepartementet og Hvalstad er tynn.

– Det holder ikke å gjemme seg bak at beboerne har fått et annet tilbud. Det er Justisdepartementet selv som omtaler disse som barn. Så lenge de er barn, kan de ikke kastes ut. Da må de i så fall transporteres fra A til B, mener politiførstebetjenten.

Samtlige EMA skal ha blitt tilbudt togbilletter, men motstilt seg å reise. Politiet sier de ikke har hjulpet mottaket med å kaste dem ut. Voksne asylsøkere over 18 år kan i prinsippet «kastes ut av mottak» eller få bortfall av botilbud av ulike årsaker. EMA er derimot underlagt barnelovens bestemmelser og vergemålsloven.

Hans Olav Kongsvik, avdelingsleder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), setter spørsmålstegn ved å kaste EMA ut av mottak, uansett hva begrunnelsen eller årsaken er til at det blir gjort.

– Hvis det er slik at EMA i asylprosessen kastes ut av mottak, stusser jeg veldig over det, kommenterer Kongsvik.

UDI gir grønt lys til å kaste ut barn

Laila Smith, rådgiver i UDI, forklarer at de har hatt flere tilfeller hvor beboere på Hvalstad har nektet å forlate transittmottaket når de skal overføres til et ordinært mottak.

Hun sier mange EMA bruker Hvalstad som «bed and breakfast», ettersom det er det mest sentrale transittmottaket.

– Når det gjelder EMA som reiser mye inn til Oslo, og som nekter å overføres til ordinære mottak, har vi sagt at mottaket kan «sette dem ut» og be dem henvende seg til oss for å få et nytt mottak å bo på, sier Smith i UDI.

Politiførstebetjent Stenersen forklarer også at mange av asylsøkerne utnytter seg av botilbudet på Hvalstad, og driver kriminell virksomhet fra mottaket.

– Minst halvparten av de som kommer til Hvalstad har fått beskjed om å reise til Norge og si at de er mellom 15 og 18 år slik at de får tildelt et «hotellrom». Hensikten er å tjene penger på ulovlige måter, og vi mistenker at noen også selger sex, sier Stenersen.

I bekymringsmeldinger fra mottakene mistenkes det at mer enn ti prosent av de savnede asylsøkerne fra 2010 kan ha havnet i klørne på bakmenn som bruker guttene til å selge sex og narkotika.

Ingen av forsvinningssakene er etterforsket

JD, UDI, politiet og Hvalstads opplysninger over forsvinningene så langt i 2011 er noe sprikende:

Den samlede oversikten viser at 19 eller 20 er meldt savnet i januar og februar, og at mellom seks og åtte av disse har kommet til rette eller oppholder seg på kjent adresse.

UDI oppgir at 14 fortsatt er savnet.

Politiet i Asker og Bærum har ikke lett etter noen av de 34 EMA som forsvant fra Hvalstad transittmottak i 2010 eller noen av dem som har forsvunnet i år.

– Personlig synes jeg dette er feil, innrømmer politiførstebetjent Stenersen.

– Meldes fra for sent

Stenersen poengterer at etterforskningen blir ekstra komplisert fordi mottaket ikke melder de savnede i tide.

– Mottaket må levere anmeldelsen dagen etter forsvinningen, men dette skjer ikke, sier Stenersen, og utdyper:

– Vi har forsøkt å oppdra mottaket til å melde fra med én gang, og har hatt et møte om dette i januar. Under dette møtet kom det frem at seks av anmeldelsene kom først to måneder etter forsvinningene. I praksis får vi kun registreringen fra mottakene.

Mottaksleder Størset sier hun ikke kjenner til dette.

En del av de som forsvinner fra Hvalstad plukkes opp av Uteseksjonen eller politiet i Oslo, og sendes deretter tilbake til mottaket. Stenersen mener det er tilnærmet umulig å iverksette etterforskning fordi de ikke har tiltrekkelige beskrivelser av de forsvunne.

Han mener politiets nåværende rolle i forsvinningssakene ikke har noen hensikt.

– Vi må få ressurser til å gjøre noe med dette. Slik som det er nå, registrerer vi kun de savnede uten å gjøre noe mer. Det kan UDI fint klare på egenhånd, og heller melde fra til politiet om konkrete saker, sier Stenersen.

Emneord: