Klasserom forsvinner fra norske skoler

...og begrepsforvirring hindrer foreldre i å delta i debatten.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 11:04


Fleksible løsninger, åpne landskap og undervisning på tvers av klasser og trinn er virkeligheten for mange elever i grunnskolen i dag.

Vi ringte 334 grunnskoler i Oslo og Akershus og fant ut at 1 av 6 skoler er såkalte baseskoler. Skoleeier og skoleledelsen bygger de åpne skolene, til tross for motsand fra lærere og foreldre.

Lærerne vegrer å ytre seg i frykt for sanksjoner fra skoleledelsen.

 

Hør reportasjen her

Emneord: