Kommunene satser mindre på psykisk helse

Siden 2008 har 8 av 20 kommuner kuttet i årsverk på området. Nå frykter man at nedskjæringene kan være en tendens i flere kommuner.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 10:45


Da opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008 var et arbeid på 10 år og en økning på 24 milliarder kroner brukt på området. Statens øremerking av midler til psykisk helse ble sett på som en av hovedårsakene til at opptrappingsplanen ble betraktet som en suksess.

Samme år som planen ble avsluttet ble det imidlertidig bestemt at midlene til psykisk helse skulle inngå i kommunenes generelle rammetilskudd. Flere forskere og interesseorganisasjoner uttrykte skepsis overfor at øremerkingen skulle opphøre.

En undersøkelse viser nå at 8 av 20 kommuner i varierende grad har kuttet i psykisk helsearbeid siden planen ble avsluttet.

 

Les hele saken her.

 

Emneord: