Minoritetselever brukes som inntektskilde

Oslo-rektorer plasserer elever i særskilt norskopplæring selv om de har norsk som morsmål. Vår undersøkelse viser at noen av rektorene gjør dette for å få flere penger til skolen.
Tirsdag, 22 mars, 2011 - 11:16


To av tre minoritetsbarn i Oslo-skoler går på ordningen særskilt norskopplæring. Nå viser det seg at ikke alle barn trenger den ekstrahjelpen de får.

I vår undersøkelse kom det frem at rektorene ikke bryr seg om hva foreldrene oppgir som barnets morsmål.

Undersøkelsen viser at rektorene fester sin lit til intern kartlegging, fremfor foreldrenes informasjon om barnets morsmål. Kartleggingen er dog høyst variert og av subjektiv karakter. Det regjeringsnedsatte Østbergutvalget kritiserte kartlegging i sin rapport “Mangfold og mestring” i fjor.

Faren til Adam opplevde at sønnen ble plassert i særordningen selvom norsk var førstespråket hans. Rektoren la ikke skjul på at pengene var motivasjonen.

Se reportasjen:

Standard kvalitet

HD kvalitet

Emneord: