- Politisystemet er et salig kaos

Politiets dårlige oversikt kan gi fatale følger, ifølge professor Liv Finstad.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 11:48


Liv Finstad er professor i kriminologi og ledet utvalget som evaluerte spesialenheten i 2009.

- Vi visste at det kom til å være kaotisk. Det var én av grunnene til at de ville ha en evaluering. Men så kaotisk som det viste seg å være, hadde vi aldri trodd at det skulle bli, sier Finstad.

 

Les også:


Kaostilstander

Hun  forteller om en etat som ikke har oversikt over sine egne feiltrinn.

Da Finstad og hennes team skulle forsøke å finne ut hvordan saker der politimenn hadde opptrådt kritikkverdig, ble fulgt opp, hadde politiet store problemer med å finne igjen sakene i arkivet.

- Det er alvorlig. Når det ikke finnes et system som fanger opp feilene, blir det ingen bedring. I aller verste fall risikerer vi at vi får flere saker med fatale følger, der noen blir skadet eller dør, sier Finstad.

- Det er selvfølgelig alvorlig for dem saken gjelder. Men det kan også bli alvorlig for politiet.

Ifølge Finstad skal det ikke så dramatiske hendelser til før publikums tillit til politiet slites.

- Folk flest er mest opptatte av de små tingene. Svært mange av klagesakene handler om mangel på folkeskikk. Det er hvordan disse sakene behandles, som oppsummeres folks oppfatning av hva som er et rettferdig politi, sier Finstad.

 

- Fare for rettssikkerheten

Også i måten klager på politiet er organisert på, finnes det flere snubletråder. Blant annet er det i dag slik at klager skal sendes direkte til politikammeret, mens anmeldelser skal til Spesialenheten. Finstad mener denne tosporsordningen kan utgjøre en fare for rettssikkerheten, både for de som anmelder, og for dem som bli anmeldt. 

- Det blir en fare for at Spesialenheten må bruke masse verdifull tid på å vurdere anmeldelser som aldri skulle vært sendt dit. Samtidig er det en reell risiko for at saker som skulle vært etterforsket av Spesialenheten, aldri kommer dit, sier hun.

 

Ikke gjort noe

Finstad-utvalget ga svært mange punkter de ville Spesialenheten og politiet skulle endre på. Nå, nesten to år senere, vurderer Justisdepartementet fortsatt hvilke av tiltakene de skal sette inn.

- Det er klart seg spør meg hva som skjer. Det virker som om departementskverna maler svært langsomt, sier Finstad.

 

Emneord: