Annonserer kroppen sin på nett

Stadig flere prostituerte selger sex gjennom annonser på eskortenettsider. Antallet prostituerte økte i 2011, samtidig som stadig færre sexkjøpere tas.
Mandag, 12 mars, 2012 - 16:47


Sexkjøpsloven trådde i kraft 1. januar 2009, og på tre år har 297 sexkjøpere blitt tatt. Men bare 70 av disse har blitt tatt på innemarkedet, det vil si sexhandelen som foregår på hoteller og gjestegårder eller i private boliger.

I 2009 bøtela politiet mer enn hundre sexkjøpere. De siste åra har tallet ligget på rundt 85. Men av kundene som ble tatt i fjor, ble bare 6 av 84 tatt på innemarkedet. Tallene kommer fra Pro Sentrets rapport for 2011. Men selv om færre tas hvert år på innemarkedet, har andelen prostituerte der bare økt.

I Oslo har gateprostitusjonen gått ned med rundt 30 prosent fra året før sexkjøpsloven kom (2008), anslår Pro Sentret. I samme tidsrom har innemarkedet i Oslo steget med 19 prosent. I hele landet har innemarkedet vokst med 28 prosent, heter det i Pro Sentrets årsrapport for 2011.

Svært stor utskiftning

Et enkelt nettsøk på ordet “escorte”og “Norge” vil gi titalls treff på nettsider der jenter og gutter annonserer ut kroppen sin, med telefonnummer og e-postadresser for kontakt. Pro sentrets årsrapport bekrefter at utskiftningen, også kalt turnover, er stor.

– Det siste året har vi sett at utskiftningen av prostituerte er større enn noen gang før, både på ute- og innemarkedet, sier Ulla Bjørndahl, forsker og fagkonsulent ved Pro sentret.

Dette bekrefter også rapporten hvor det kommer fram at aktørene forsøker å gjøre seg så lite synlig som mulig og at det er betraktelig større mobilitet i dag enn i 2008.

En sexkjøper, som ikke ønsker å bli omtalt med navn, forteller at mange av annonsene ligger ute i bare én dag, i motsetning til før loven kom i 2009.

– Denne måten å selge sex på, over internettsider, har vært lenge. Det overtok for bladene, sier Ulla Bjørndahl som mener denne praksisen har vart en stund og at antallet sexannonser vokser i takt med den teknologiske utviklingen.

Ulla Bjørndahl ved Pro sentret, forteller om en økning i antall prostituerte som selger sex over internett. Foto: Cecilie S. Gjendem

Økning fra vest-Europa

De fleste prostituerte kommer fra øst-europeiske, afrikanske og asiatiske land. Den største andelen oppgir ikke opphavsland, men av dem som oppgir kommer flest fra Russland. Ulla Bjørndahl forteller at det har vært en økning i russiske kvinner.

– Det er veldig organisert. Kvinnene kommer rett inn i landet og rett ut igjen etter kort tid. Nesten alle har bakmenn, og da er det vanskeligere å holde oversikt, sier hun.

I tillegg til de øst-europeiske og asiatiske landene, som har vært godt representert i flere år, har det vært en økning i prostituerte fra vest-europeiske land. I Pro sentrets rapport kommer det fram at det har vært en markant økning av jenter fra land som Italia, Spania og Hellas, trolig grunnet den økonomiske situasjonen i Europa.

 

  • Da Journalen undersøkte nettmarkedet ble det funnet 17 forskjellige nettsider.

  • I løpet av en periode på to uker fant vi over 1200 unike profiler, derav 29 menn og resten kvinner. 

  • Gjennomsnittsalderen til de prostituerte som oppga alder var 25 år.

  • Vi oppdaget en enorm utskiftning av profiler på nettsidene. Mange av jentene som var blitt logget i starten av perioden var borte ved neste besøk. Det hadde også kommet til flere profiler som ikke var der da vi logget de første.

 

Dette er de ti mest representerte landene av de som oppga land på nettannonsene. Den største andelen (351 prostituerte) oppga ikke opphavsland.

Emneord: