Ikke forberedt på skolemassakre

Nesten halvparten av de videregående skolene på Østlandet mangler beredskapsplaner for terror og skolemassakre.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:01


Journalen har i februar undersøkt om skolenorge er forbredt på en skolemasskre. Etter å ha kontaktet 135 vidergående skoler på Østlandet, viser det seg at kun halvparten av skolene har en beredskapsplan for skolemassakre eller terroranslag, enda færre skoler øver på slike situasjoner. Dette reagerer Tore Drtina i Direktoratet for samfunssikerhet og beredskap på:

– Det er synd og nedslående at så mange ikke har dette. Fra direktoratet sitt ståsted bør alle ha en risiko- og sårbarhetsvurdering over sin aktivitet og virksomhet.

 

Se en utdypende reportasje om beredskapsrutinene på Østlandet her. 

Emneord: