Kjemper datterens tvangskamp

Autistiske Bente ble utsatt for urettmessig tvang. Til tross for regjeringens ønske om å redusere tvangsbruk overfor utviklingshemmede, er antall godkjente tvangsvedtak i Oslo doblet på fem år.
Søndag, 15 april, 2012 - 22:22


I 20 år har Petter Tomren, far til autistiske Bente (47), kjempet en kamp med kommunen for at datteren skal få et tilstrekkelig tilbud uten fysiske inngripelser.

Likevel mener han enkelte overvåkingstiltak og låsing av dør for at Bente ikke skal skade seg som følger av et eplepsianfall eller rømme, må til for å sikre henne.

Som følger av HVPU-reformen ble ansvaret for utviklingshemmede flyttet fra fylkeskommunen til kommunene. I 1991 flyttet Bente inn i en omsorgsbolig i Ski kommune, og der jobbet 40 ulike personer med henne. Det førte til at foreldrene måtte ta henne hjem for en periode. De ble lovet et nytt pleietilbud innen tre år, men det skulle ta 12 år før det stod en ny bolig klar.

Foreldrene føler de ikke blir hørt av eksperter som skal utrede Bente.

- De har ikke lyttet til de som virkelig kjenner henne, nemlig oss, foreldrene, sier faren.

Emneord: