Lett å starte opp på nytt

Lave oppstartskostnader fører til at renholdsbransjen er attraktiv for useriøse aktører.
Mandag, 12 mars, 2012 - 16:35


I 2010 og 2011 ble totalt 176 selskaper i renholdsbransjen slått konkurs eller tvangsavviklet. Av disse var 46 aksjeselskap, 104 enkeltpersonforetak, 24 norskregistrerte utenlandske foretak og to selskap med delt ansvar.

Journalen har gått gjennom hver av disse konkursene. Undersøkelsene viser at halvparten av de 46 aksjeselskapene som gikk konkurs eller ble tvangsavviklet, har sprunget ut i nye selskap i ukene og månedene rundt konkursen.

Syv har blitt til nye aksjeselskap. Fire har fortsatt driften som norskregistrert utenlandsk foretak. Elleve har blitt enkeltpersonforetak, mens ett har blitt til selskap med delt ansvar.

– Tallene høres fornuftige ut, sammenliknet med det vi ser fra denne og liknende bransjer. Jeg tror det vil bli flere slike saker fremover, da det fra i år har blitt lettere å etablere aksjeselskaper, sier Bjørn Marhaug, seksjonssjef i Skatt Øst.

LES OGSÅ:
Slik prøver de å lure systemet

– Bør være en viss terskel

Marhaug forklarer samtidig at konkurser er mer vanlig i restaurant- og bygg og anleggsbransjen, men samtidig at renholdsbransjen er en liten bransje med færre aktører sammenliknet med disse.

Geir Gamborg-Nielsen jobber tett opp mot renholdsbransjen i sin jobb i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han mener det er blitt for enkelt å starte opp nye bedrifter i bransjen.

– Jeg tenker at det bør være en viss terskel for å starte. Endringen i egenkapital til 30 000 for å starte et aksjeselskap gjør at mange vil få mulighet til å starte nå. Hvis man ikke klarer å reise 100 000 kroner, så har du ikke et veldig godt fundament, sier Gamborg-Nielsen.

LES OGSÅ:
Eva fikk konkursbegjæring på døra

Stor gjennomstrømming av bedrifter

Forskningsinstituttet Fafo publiserte i fjor en rapport om forholdene i renholdsbransjen. Der kom det frem at kun 23 prosent av bedriftene overlever mer enn fem år. I restaurantbransjen overlever 35 prosent, mens i bemanningsbransjen overlever 38 prosent av selskapene.

– Sammenliknet med andre bransjer er det lett å starte opp. For å starte en butikk kreves det en forretningsplan, lokaler og vareutvalg, som gjør at man må ha oppstartskapital. Slikt trenger man ikke i renholdsbransjen. Det er lave oppstartskostnader, og man kan starte opp uten for mye fancy utdanning. Og kundene stiller gjerne få spørsmål, sier forskningskoordinator Kristine Nergaard.

LES OGSÅ:
Nå skal verstingene stoppes


– Når et aksjeselskap går konkurs, er det selskapet som går konkurs, og ikke de fysiske personene som står bak virksomheten.

– Aksjonærene har ikke ansvar for gjelden. Deres ansvar er begrenset til å innbetale den aksjekapitalen de står bak.

– Fra og med januar 2012 har det blitt enklere å opprette aksjeselskaper. Man trenger for eksempel kun 30 000 i startkapital, kontra 100 000 før. Endringen skal forhindre oppstart av enkeltmannsforetak (ENK) og norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF).

Kilder: Skatt Øst, Konkursrådet

 

Emneord: