Disse ønsker ikke poltiet å finne på gata. Foto: Politidirektoratet

Macheten er livsfarlig, men likevel lovlig

Machete er ofte å høre om i media, men er redskapet så farlig som det virker som, eller er det kun overdrevne overskrifter?
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:26

Se for deg at du blir angrepet med en machete og livet ditt blir snudd på hodet. I en slik situajson er det lett tenkte at macheten er et livsfarlig våpen, men det er den faktisk ikke. I så fall er den et livsfarlig redskap, fordi per loven er macheten ikke et våpen.

Hør hele radioreportasjen her:

Økt antall hendelser

Ofte hører vi om trusler og vold med kniver og macheter på nyhetene. Ifølge politidirektoratet gir statistikken inntrykk av en økende trend i machetebruk i hovedstaden


Statistikk hentet fra Politidirektoratet sitt forslag til macheteforbud. Foto: Politidirektoratet


Nilsen viser hvordan en machete brukes. Foto: Aksel Korneliussen

Et dokument fra Politidirektoratet tilsier at det er godt over dobbelt så mange hendelser med machete i 2018 som det var i 2015.

Går utover knivbrukere 

Simen Haga Nilsen, friluftsinnterssert og knivbruker, syntes et eventuelt forbud er leit. – Vi føler at vi blir overkjørt.

Nilsen har flere kniver og er redd for at et forbud vil gjøre at knivene hans ulovlige. Han mener problemet ligger i holdningene til folk.  
– Det har ikke noe med hvilken type kniv om er lov og ikke lov. Det er ikke farlig før feil mann står å holder i dette.

Ønsker totalforbud

Politidirektoratet (POD) foreslår i sitt fagråd et totalforbud av machete i Norge. Dette betyr at hvis lovforslaget kommet gjennom og macheten blir forbudt, vil den legges til under våpenforskriften paragraf 9. Tollvesent stiller seg positiv til et forbud, da det vil gjøre det lettere for de å stoppe farlige macheter på vei inn i landet.


Bildet viser oversikt over en rekke forskjellige typer machete POD ønsker forbudt. Foto: Politidirektoratet