Tolketjenesten i NAV mottar sterk kritikk for sin håndtering av personopplysninger. Illustrasjonsfoto: Abdirahman Hassan

NAV bryter egne retningslinjer om personvern

Sensitive opplysninger om hørselshemmede, døve og døvblinde sendes via usikrede kanaler. Frilanstolker, tolkebrukere og interesseorganisasjoner reagerer sterkt på praksisen.
Fredag, 29 mai, 2020 - 12:49