Magasin

Du må ut med over tusen kroner i måneden.
Torsdag, 15 mars, 2012 - 23:02
FrP mener regjeringens politikk inviterer til narkotikabruk, og krever et strengere kontrollregime i norske fengsler. Regjeringspartiet SV mener det må helt andre løsninger til. Les hva politikerne mener her.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 16:22
Stoffene vises ikke i urinprøver og blir ikke funnet av narkotikahundene. Over halvparten av norske fengsler tror at stoffene blir benyttet innenfor murene.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 14:07
Et av fengslenes sterkeste kort for å avdekke narkotikabruk, er hundepatruljene. Journalen ble med to sniffende narkotikahunder på jobb.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 14:06
Inntak av reseptbelagte legemidler brukes som rusmidler i norske fengsler, og tar i økende grad over for ordinære rusmidler.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 14:05
I 12 av 30 kommuner stemmer ikke Kostra-tall med tall Journalen har samlet inn fra kommunene, når det gjelder bruken av private saksbehandlere i barnevernet.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 10:57
En undersøkelse blant 30 av de største kommunene i Norge viser at utgiftene til privat saksbehandling kun har sunket med 20 prosent etter innføringen av Barnevernsløftet. Ullensaker, Drammen og Lillehammer kommer dårligst ut.
Mandag, 12 mars, 2012 - 17:07
Stadig flere prostituerte reiser ut fra byene for å selge sine tjenester. Journalen møtte "Thea", som reiser til bygda for å selge sex.
Mandag, 12 mars, 2012 - 17:06
30 av de største kommunene i Norge brukte i 2011 nesten 14 millioner kroner til privat saksbehandling i det kommunale barnevernet. Samtidig svarer de fleste kommunene at private saksbehandlere er noe de egentlig vil styre unna.
Mandag, 12 mars, 2012 - 16:55
Det sier barneombud Reidar Hjermann, som kritiserer organiseringen av barnevernet.
Mandag, 12 mars, 2012 - 16:55

Sider