Magasin

Oslo-rektorer plasserer elever i særskilt norskopplæring selv om de har norsk som morsmål. Vår undersøkelse viser at noen av rektorene gjør dette for å få flere penger til skolen.
Tirsdag, 22 mars, 2011 - 11:16
Mange fiskeliv kunne ha blitt spart dersom staten hadde satset mer på alternative metoder til fiskeforsøk. Er fiskens forbannelse at den verken er vakker eller kan skrike ut i smerte?
Tirsdag, 22 mars, 2011 - 11:15
Tre av fire somaliske kvinner mottar trygdeordningen aleneforsørgerstøtte. Dette skal i prinspippet bety at tre av fire somaliske kvinner skilt.  I en religion hvor ekteskapet er hellig – kan dette være sant?
Tirsdag, 22 mars, 2011 - 11:13
Politiets dårlige oversikt kan gi fatale følger, ifølge professor Liv Finstad.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 11:48
Politihunder kan gjøre stor skade. Likevel finnes det ingen regler for bruk av hund i politiet.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 11:44
Bare to politimenn er dømt for vold siden 2005 - til tross for hundrevis av anmeldelser.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 11:38
...og begrepsforvirring hindrer foreldre i å delta i debatten.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 11:04
Siden 2008 har 8 av 20 kommuner kuttet i årsverk på området. Nå frykter man at nedskjæringene kan være en tendens i flere kommuner.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 10:45
Regjeringen har lovet landsdekkende behandlingstilbud til voldsutøvere innen utgangen av 2011. Det blir ikke innfridd.
Tirsdag, 15 mars, 2011 - 10:38
Det er for første gang flere vektere enn politifolk i Norge. Politikerne frykter utviklingen, men mangler kontroll.
Fredag, 11 mars, 2011 - 13:10

Sider