Et nytt lovforslag i Uganda kriminaliserer LHBT+-aktivitet. Foto: Karl Schultz (CC BY-NC-SA 2.0)

Ny lov kan gi dødsstraff

Parlamentet i Uganda har lagt fram en ny antihomofililov. Dette skaper reaksjoner.
Mandag, 15 mai, 2023 - 14:13

I mars presenterte parlamentet i Uganda et nytt lovforslag som kriminalierer LHBT+ personer. Den reviderte loven kriminaliserer LHBT+, både handlinger og ytringer.

Den siste oppdateringen i antihomofililoven i Uganda kom 2. mai. The Guardian skrev at saken som parlamentet la fram på nytt, fortsatt inneholder den strengeste lovgivningen, som kan bety dødsstraff i ulike tilfeller av LHBT+ aktiviteter.

Loven har allerede blitt sendt tilbake til parlamentet en gang. Dette betyr at loven vil bli godkjent med, eller uten, president Yoweri Musevenis signatur. Med mindre han nedlegger veto. 

Det er ikke første gangen parlamentet i Uganda kommer med forslag til en antihomofililov. FN skriver om flere tilfeller fra 2009, 2012, 2013 og 2014, hvor alle forslagene ble ansett som brudd på menneskerettighetene. 

Kilde: FN.  

– Vil ha en ødeleggende effekt

Amnesty International reagerer på forslaget. De oppfordrer president Museveni til å legge ned veto, noe han ikke har gjort. 

– Denne loven vil ha en ødeleggende effekt på LHBT+-personer i Uganda som allerede blir møtt med fordommer og diskriminering, sier Flavia Mwangovya til Amnesty. Hun er viseregionsdirektør i Amnesty International med fokus på Øst og Sør i Afrika. 

Amnesty Norge har ikke skrevet noe om antihomofili-lovene i Uganda på sine nettsider siden 2014. Unntaket er et Instagram-innlegg fra 24. mars.

– Det har vært flere lovforslag som har falt før, også har vi jo dette som kom nå. Vi har ikke rapportert noe om det enda, siden det ikke har skjedd noe, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty Norge.


Patricia Kaatee fra Amnesty Norge er bekymret for konsekvensene det nye lovforslaget vil få for LHBT+-personer i Uganda. Foto: Isabel Haugjord/Amnesty International

Skeive som syndebukk

– Dette er et mye mer inngripende og omfattende lovforslag, sier Kjetil Tronvoll. 

Han er professor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole, og forteller at det ikke er noe nytt for Uganda med en antihomofililov. Det som blir presentert nå, er en endret lov som tidligere har blitt avslått av Museveni.

– Det er flere årsaker til at loven kommer opp igjen, blant annet innenriksproblematikk, og politikernes behov for å øke støtte til seg selv og sitt politiske apparat. Her ser vi at LHBT+ samfunnet fremstilles som en indre trussel mot den gjeldende moral i landet, sier Tronvoll. 

Homofili som uafrikansk 

Tronvoll peker på historien til Afrika som et kontinent med involvering og kolonisering av vestlige land. Under kolonitiden ble det innført sodomilover, som betyr at det var ulovlig å ha en seksuell relasjon til en person av samme kjønn. Lovene ble værende i flere land, selv etter at landene ble uavhengige. Tronvoll forteller også om en en negativ trend i senere år, hvor lovene har blitt strengere. Han peker på at flere politiske aktører hevder homofili er importert fra vesten. 

– Disse uttalelsene undergraver en del forskning som tilsier at trans- og homofilipraksis var kulturelt klassifisert og akseptert i flere afrikanske samfunn før vestlig innflytelse ble en faktor, forteller Tronvoll. 

Bekymret for straffetiltak

Kaatee sier Amnesty er bekymret for at vestlige land vil utføre straffetiltak mot Uganda, slik flere land skal ha gjort under det tidligere lovforslaget i 2014. Dette var tiltak som gikk ut på kutt i økonomisk bistand til landet. Ifølge NRK holdt Norge tilbake bistand på 50 millioner kroner.

– Det er jo bistand som går til grupper som er utsatt for diskriminering, kvinner, mennesker på flukt og andre, sier Kaatee. 

Hun forteller at slike tiltak virket mot sin hensikt i 2014, og skapte sterke reaksjoner i Uganda. Reaksjoner som skal ha gått på bekostning av LHBT+-personer.

Journalen har forsøkt å komme i kontakt med Den ugandiske ambassaden for en kommentar, men har ikke fått svar.