Midlertidig bevæpnet: Flere utenlandske passasjerer synes det er bra med et bevæpnet politi på flyplasser. FOTO: Ellen Kessel

Våpen på hofta i åtte uker til

Den midlertidige bevæpningen av politiet på Gardermoen forlenges. SV-politiker, Petter Eide, reagerer sterkt og er redd for konsekvensene av et bevæpnet politi.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 11:33

— Jeg opplever dette som en snikinnføring av permanent bevæpning av politiet, sier Petter Eide.

I november besluttet justis- og beredskapsdepartementet at politiet på Gardermoen fikk bære våpen på hofta i tre måneder. Dette har nå blitt utvidet med åtte nye uker.

Normalt har politiet det som blir kalt for fremskutt lagring. Det betyr at våpnene ligger lagret i politibilene. Romerikes blad kunne i fjor høst fortelle at politiet på Gardermoen risikerer å måtte løpe 2,6 kilometer for å få tak i våpen.

Flere har ment at dette er problematisk dersom det skulle skje noe på flyplassen.

Mulighet for andre løsninger

Petter Eide (SV), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, mener det finnes alternative løsninger.

— Det er ingenting i veien for at politiet kan ha lagring av våpen inne på flyplassen. De kan ha låsbare skap inne på flyplassen, sånn at de ikke trenger å løpe mer enn 100 meter for eksempel, sier Eide.

Videre viser han til forskning som taler for at våpenbruken øker ved permanent bevæpnet politi, og han er redd for at det samme skal skje i Norge.

Politiet har ikke ønsket å svare på Journalens spørsmål om bevæpning på Gardermoen, og Justis- og beredskapsdepartementet henviser Journalen til et intervju justisminister Sylvi Listhaug ga til NRK 7. februar i år.

— På Gardermoen er det lange avstander, og politiet skal ha våpnene nedlåst, noe som kan innebære store problemer ved en skarp situasjon. Det er derfor helt nødvendig i mine øyne at politiet er bevæpnet på et slikt område. Jeg kommer til Stortinget med en sak om bevæpning i løpet av våren slik at vi kan få sett på spørsmålet om bevæpning i en større sammenheng, sa Listhaug til NRK da.


Misfornøyd: SV-politiker Petter Eide mener at det blir mer våpenbruk, dersom politiet bærer våpen på hofta. FOTO: Ellen Kessel

Mindre bekymret

Flere av passasjerene Journalen snakket med på Gardermoen, synes at det er positivt med bevæpnet politi på flyplasser.

— Med alt som har skjedd tidligere, så tror jeg det er tryggere for alle om politiet bærer våpen, forteller Kevin West fra England.

Lotte Kvistnes derimot er mer usikker, men likevel ikke bekymret. 

— Det er noen som mener at hvis politiet har våpen, så vil det bringe fram mer våpen i samfunnet. Men for min del så har det ingenting å si, avslutter Kvistnes.

Emneord: