NATO

Protestmarsj mot NATO-øvelse

NATO gjennomfører sin største militærøvelse etter Sovjetunionens fall, i Norge. Lørdag gikk 950 demonstranter i protestmarsj mot Trident Juncture.
Mandag, 29 oktober, 2018 - 14:16

«Nei til krigsøvelsen Trident Juncture» var hovedparolen under lørdagens demonstrasjon i Oslo. Norge ut av Nato, Bestemødre for fred, LO i Oslo, Heismontørenes Fagforening, Rødt, Oslo SV, Nei til Atomvåpen og 20 andre organisasjoner var tilsluttet demonstrasjonen mot NATO-øvelsen Trident Juncture.

Krigshissing

Trident Juncture 

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018

50 000 soldater, 250 fly og 65 fartøyer skal delta i øvelsen

Alle NATOs medlemsland er med, i tillegg til Sverige og Finland

Kilde: Forsvarsdepartementet

Protestmarsjen gikk fra Jernbanetorget via Karl Johan til Spikersuppa. «Nei til fremmede baser», «Norge ut av NATO» og «Yankee go home» kunne skuelystne høre fra demonstrantene.


HØYLYTT MOT KRIGSØVELSE: Geir Hem med ropert. FOTO: Andreas Tharaldsen

  

NATO

NATO er en forkortselse for North Atlantic Treaty Organisation (Den nordatlantiske traktats organisasjon)

NATO er en forsvarsorganisasjon som bygger på Atlanterhavspakten, undertegnet 4. april 1949 i Washington D.C. 

Forsvarsalliansen besto opprinnelig av 12 land, i dag har den 29 medlemsland, med USA som landet med størst militærkapasitet

Den mest sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten er artikkel 5, som sier at et angrep mot ett eller flere medlemsland i NATO er et angrep på hele forsvarsalliansen 

 Jens Stoltenberg er NATOs generalsekretær

 NATO har hovedkvarter i den belgiske hovedstaden Brussel

 Kilde: Store Norske Leksikon

Geir Hem er en av initiavtivtakerne bak lørdagens demonstrasjon. Hem mener Trident Juncture er krigshissing og et ledd i en militær opprustning og stormaktsrivalisering.

- Den norske regjeringen sier at de skal skape en sikkerhetsgaranti, men med denne øvelsen skaper de en usikkerhetsgaranti.

Kritiserer champagnefest

I Spikersuppa var det appeller og musikalske innslag, med forfatter Erling Borgen som konferansier.


FORFATTER FOR FRED: Erling Borgen var demonstrasjonens konferansier. FOTO: Andreas Tharaldsen

- Jeg synes det er sterkt at 50 000 soldater skal øve på krig i Norge, sa Borgen til de 950 demonstrantene som hadde møtt opp. 

Erling Borgen viste til at NATO har invitert 376 VIP-gjester til Norge.

- Norske offiserer har oppfordret til å ta frem champagneflaskene. Jeg tviler på at krigsofre i Afghanistan kommer til å ta frem champagneflaskene.  

Det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman, med 5400 soldater og 60 fly og helikoptre ombord, deltar i NATO-øvelsen. 26. oktober skrev avisen Klassekampen at amerikanske myndigheter ikke vil opplyse om det atomdrevne hangarskipet er rustet med atomvåpen. 

- Vi forlanger å vite om «Harry S. Truman» har atomvåpen ombord, sa Erling Borgen til applaus.  

Gjør Norge til krigsskueplass

Roy Pedersen, som er leder i LO i Oslo, holdt appell under markeringen. Pedersen mener Norge gjør en feil ved å stille opp som vertskap for øvelsen. 


FAGBEVEGELSE MOT KRIGSØVEØLSE: Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, holder appell i Spikersuppa. FOTO: Andreas Tharaldsen

- Dette endrer norsk basepolitikk om å ikke ha fremmede styrker på norsk jord i fredstid. 

Tuva Syvertsen, kjent fra Valkyrien Allstars, opptråtte i Spikersuppa til støtte for protestmarsjen. Syvertsen forteller at hun har mange venner som har engasjert seg mot NATO-øvelsen, og at hun ville vise støtte til saken.


SANG UT MOT NATO: Tuva Syvertsen opptråtte til støtte for protestmarsjen. FOTO: Andreas Tharaldsen

-  Jeg er ikke så begeistret over å se militæret i gatene.

Geir Christensen (66) var en av de omlag tusen demonstrantene lørdag. Christensen mener NATO-øvelsen er uttrykk for en agressiv holdning overfor Russland, og han mener det er helt unødvendig å konfrontere vår nabo i øst.

- Dette gjør Norge til en krigsskueplass. 


DEMONSTRANTEN: Geir Christensen (66) er bekymret for Norges forhold til Russland. FOTO: Andreas Tharaldsen

Avviser kritikken

Journalen tok kontakt med Forsvarsdepartementet for å få svar på kritikken mot NATO-øvelsen. Pressevakt i Forsvarsdeparementet Ann Kristin Selbuvik skriver i en e-post om norsk basepolitikk: 

«Norge har lange tradisjoner for å gjennomføre øvelser med et sterkt innslag av allierte styrker. At det legges bedre til rette for samtrening mellom norske og allierte lands styrker i Norge er ikke et brudd med norsk basepolitikk.»

På spørsmål om hangarskipet USS Harry S. Truman har atomvåpen ombord skriver Forsvarsdepartementet: 

«Norge har besluttet (fastsatt og presisert i stortingsmelding fra 1962) at det ikke skal lagres eller stasjoneres atomvåpen på norsk territorium i fredstid. Norge legger videre til grunn at allierte land så vel som andre atommakter, hvis marinefartøyer anløper norsk territorium, er kjent med og respekterer denne politikken og ikke medbringer atomvåpen. Dette har vært etablert norsk politikk siden 1975 (Bratteli-doktrinen).»

Russland øver også

Forsvarsdepartementet er ikke bekymret for at Russland kan bli provosert av NATO-øvelsen i deres naboland. 


Ann Kristin Selbuvik, pressevakt i Forsvarsdepartementet. FOTO: Forsvarsdepartementet

«Det er ingen grunn til at Russland skal finne øvelsesaktiviteten provoserende. Russland har selv gjennom de siste årene økt volum og kompleksitet på sine øvelser.  Alle land har rett til å trene på å forsvare sitt eget land, og NATOs øvelser er ikke rettet mot noe land. Norge og NATO opptrer ansvarlig og demonstrerer i forbindelse all øvingsaktivitet en høy grad av militær åpenhet og forutsigbarhet. Vi etterlever alle våre forpliktelser i gjeldende avtaler om rustningskontroll.»

På spørsmål om lørdagens demonstrasjon mot Trident Juncture henviser Selbuvik til et VG-oppslag 27. oktober med statsminister Erna Solberg. 

– Det er fortsatt noen nordmenn som ikke ønsker et NATO-medlemskap, men de er ekstremt få. NATO-medlemskapet står veldig sterkt i Norge, og da må vi samøve og trene i sånne store øvelser som dette, sa statsministeren til VG om demonstrasjonene mot Trident Juncture. 

 

 

 

Emneord: 
Tags: