Konkurranse om plantene under byttemarkedet denne tirsdagen. Foto: Thale Heidel Engelsen
FNs klimarapport

Bytter planter for et bedre klima

FNs klimapanel konkluderer med at markedskreftene tar livet av planeten vår. Nabolagshager arrangerer plantebyttemarked i Schweigaards gate for å få mennesker til å handle annerledes.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 15:19

Den ferske FN-rapporten krever ekstreme tiltak, og Nabolagshager bidrar på sin måte ved å understreke viktigheten av klima og miljø i hverdagen, blant annet gjennom sosiale gratisarrangementer.

Nabolagshager er et byrå for byøkologi etablert av Helene Gallis, daglig leder og prosjektkoordinator. Hun mener arrangementer, som plantebyttemarkedet, viser at også små endringer i hverdagen er med på å forme det store bildet. 

– Dette er en fin måte å vise frem miljøvern i praksis, legger hun til. 

Basert på oppmøtet er det tydelig at det ikke bare er byrået selv som mener dette er et nyttig tiltak i klimakampen. I løpet av én time fikk flere hundre planter nye eiere, og Nabolagshager håper engasjementet vedvarer.