Flere i Oslo mener at munnbind er for dyrt. Foto: Mari Roland.

Kjemper for gratis munnbind

Oslo-folket ønsker seg gratis munnbind. Fremskrittspartiet ber kommunen om gratis munnbind til lavinntektsfamilier.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 15:00

Aina Stenersen (Frp) stilte byrådet i Oslo et spørsmål om å dele ut gratis munnbind til lavinntektsfamilier. Spørsmålet kom i tråd med munnbindspåbudet. Under torsdagens pressekonferanse ble det fastslått at tiltakene i Oslo ikke kan lettes på, derunder munnbindpåbudet. Munnbind er en ekstra utgift for mange med lave inntekter. For eksempel minstepensjonister. Det er et ønske fra partiet at byrådet skal dele ut gratis munnbind slik at alle kan beskytte seg like godt.

Pengestøtte

Partiet har flere løsninger til hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Stenersen forteller at de har snakket om en søknad. Personer med lav inntekt kan søke om å få pengestøtte til å kjøpe munnbind. En annen løsning kan være å dele ut munnbind på kjernepunkter som for eksempel NAV.  

– Vi vil ikke at økonomien skal avgjøre hvor godt man kan beskytte seg mot smitte under pandemien, sier Stenersen.


Flere bruker munnbind etter munnbindpåbudet. Foto: Mari Roland.

Kan få bøter

Hvis en bestemt gruppe ikke har råd til å kjøpe munnbind, kan det bli en gruppe som kan føle seg utenfor og stigmatisert slik at de unngår kollektivtrafikk. De har også en større risiko for å smitte andre eller selv bli smittet. Det kan få større konsekvenser hvis de allerede har dårlig råd og får en bot i tillegg til andre utgifter.

– Det ville vært uakseptabelt at man på toppen av det hele får bot i og med at man ikke har råd til å kjøpe munnbind. sier Stenersen. 

Stenersen er også åpen for at dette kan gjelde for større deler av befolkningen etterhvert, som for eksempel studenter. Men hun presiserer likevel at hovedfokuset i førsteomgang er folk med lav inntekt. 

Munnbind er for dyrt


Axel-Luis Isaiah Wattne har fått gratis munnbind av OsloMet. Foto: Mari Roland.

Flere studenter mener at munnbind burde deles ut gratis eller gjøres billigere. Axel-Luis Isaiah Wattne er en av dem. Han mener at munnbindpåbudet er fint, men synes likevel at det er dyrt å kjøpe munnbind. Wattne sier seg enig i at det hadde vært en kjip ekstrautgift hvis ikke han hadde fått gratis munnbind av universitetet.

– Når munnbind er dyrt er det ikke like tilgjengelig for alle, sier Wattne.

En annen student, Sara Reggianini, nevner at hun har sett flere som ikke bruker munnbind. Hun tror grunnen er at folk misforstår informasjon om smittevernsregler og at munnbind er dyrt.  

– Hvis det ikke lar seg gjøre på grunn av kostnadene så kan de vurdere å senke prisene på munnbind for de som har lav inntekt, sier Reggianini.


Ruter-bussene kjører igjen etter busstreiken. Foto: Mari Roland.

Brukt store summer allerede

Mansoor Hussain (Ap) er medlem i helse-og sosialutvalget i bystyret. Han sier han har forståelse for det Stenersen spør om, men etterlyser mer fra regjeringen. Likevel mener han det er rimelige alternativer der ute. Kjøper du to gjenbruksmunnbind vil det kunne holde en stund. Kommunen har allerede brukt store summer på tiltak i vår, og venter fortsatt på kompensasjon fra staten.

– Det er ikke slik at Oslo kommune har et eget oljefond de kan ta av, sier Hussain.

Videre kan han fortelle at Oslo kommune allerede dekker munnbind til deres ansatte som jobber der det er mye nærkontakt. Blant annet hjemmetjenesten og sykehjem. Hussain presiserer at han er like spent som Stenersen på hva byrådet vil svare.


Spor etter munnbindpåbudet i søppelkassene ved OsloMet. Foto: Mari Roland.

Byrådet har per dags dato ikke besvart spørsmålet fra Aina Stenersen. 

Emneord: