Nyinnflyttede studenter ved OsloMet om økt vold. FOTO: Kashayar Afshar.

Økt vold i Oslo

Det har nylig vært flere tilfeldige voldsofre i Oslo. Dette kan være skummelt for nyinnflyttende studenter i hovedstaden.
Fredag, 1 november, 2019 - 19:11

Over en helg (18.10.19-20.10.19) var det ifølge Oslo Politiet flere tilfeller av uprovosert vold. Der enkeltpersoner har kommet til skade. Vi i Journalen har spurt studenter om de bekymrer seg for den økende volden, hva de tenker er årsaken bak og om de tørr å dra ut på byen på bakgrunn av utviklingen.

Mer akseptabelt å slåss

Barnehagepedagog studenten ved OsloMet Mentor Berisha, flyttet til Oslo fra Sarpsborg området. Han forteller oss at han aldri har vært vitne til vold på byen og er egentlig overrasket over å ikke ha sett mer. Mentor drar ut på byen cirka hver helg. Ved spørsmål om hva han tror årsaken og bakgrunnen for økning i vold er, tror studenten at hemingene har gått ned.


Mentor Berisha er overrasket over å ikke ha sett mer vold. FOTO: Kashayar Afshar

– Egentlig tror jeg det er mer akseptabelt å slåss, og hemningene har gått ned. Det kan være på grunn av påvirkning fra andre land og nyheter, i tillegg til musikk også. Det gjør kanskje at folk tenker det er mer akseptabelt å slåss selv, sier Mentor.

– Jeg syntes egentlig ikke det er skummelt å dra ut på byen, men jeg har alltid vært forsiktig i enkelte gater. Baktanken om at noe kan skje er der. Jeg holder meg derfor unna stereotypiske farlige områder om kveldene, som Brugata.

Forskjellige mennesker

De nylige voldshendelsene har vekket sterke reaksjoner og noe kritikk ovenfor byrådet. Mange er bekymret ovenfor den voldelige utviklingen. 

Bachelor studenten i fysioterapi, Amalie Byklum Eskedah, går sitt første år på OsloMet og er opprinnelig ikke fra Oslo. Likevel bekymrer hun seg ikke for økt vold.

– Kanskje jeg drar ut en gang i måneden. Og jeg har ikke vært vitne til ordentlig vold før, kun “beefing” og ikke i Oslo heller. Jeg er ikke redd for å dra ut på byen, men jeg gjør det ikke ofte heller. 


Amalie Byklum Eskedahl har sett “beefing”, men ikke i Oslo. FOTO: Kashayar Afshar

– Jeg tror det er økt vold fordi folk mener ulike ting. Folk tenker sin mening er over eller bedre enn andres meninger, tror jeg. Jeg vet ikke hvorfor volden har økt. Men Oslo er altså en veldig stor og sentral by så det er mye forskjellige mennesker med forskjellige meninger og bakgrunner, sier Amalie.