Brannfarlig uvitenhet

På Høgskolen i Oslo (HiO) sitt stillerom kan man be, meditere og tenne stearinlys. Ifølge reglementet er det ikke lov til å tenne stearinlys i HiOs lokaler. Det er det få som vet.
Torsdag, 22 oktober, 2009 - 09:11


-Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke lov med åpen flamme i noen rom ved skolen. Unntakene er i festsalen, puben Fyrhuset og laboratorierom som er betjente. Det er ikke søkt om noen dispensasjon fra regelverket når det gjelder stillerommet, så å tenne lys der er ikke lov, og det vil heller ikke bli det i fremtiden, sier brannvernleder ved HiO Rolf Harald Møller.

Studentprest Valborg Orset Stene er ansvarlig for stillerommet og visste ikke at det er forbudt å tenne stearinlys der.

-Jeg trodde det var lov, men hvis det ikke er det, må vi selvfølgelig ta tak i det. Det er viktig at man på stillerommet kan tenne et lys, men vi må jo følge skolens regelverk, sier Stene.

Opp til hver enkelt

I skolens brannvernorganiseringsplan heter det at: ”Alle tilsatte ved HiO skal til enhver tid forebygge brann ved å tenke på om det er spesiell fare for brann forbundet med den virksomhet som foregår i lokalene en oppholder seg.” Brannvernleder mener det er opp til hver enkelt tilsatt å lære seg brannreglene.

-Vi har sendt ut e-post til de tilsatte, og vi arrangerer brannkurs for dem. Det er vanskelig å gjøre mer enn dette, sier han.

Ifølge møtereferat fra skolens arbeidsmiljøutvalg 17. november i fjor, avdekket Oslo Brann- og redningsetat mangelfulle rutiner på opplæring i brannsikkerhet hos tilsatte ved HiO. Brannvernleder Møller ville da begynne opplæring av evakueringsansvarlige og øke sikkerhetskulturen blant studenter.

-For å bevisstgjøre studentene, har vi begynt å kurse studieassistentene i tillegg til de tilsatte ved skolen. Det står også mye om brannvern og hva man skal gjøre ved eventuell evakuering på HiO sine nettsider for studenter. Et obligatorisk brannkurs for alle studenter er ikke mulig å gjennomføre. Vi har hengt opp branninstrukser i alle bygg, og vi mener de er godt synlige, sier Møller.

 

Studentene får ikke nok informasjon

Førsteårsstudent ved journalistutdanningen, Irene Thoresen Rønold, vet ikke hvor hun skal møte opp hvis brannalarmen går.

-Jeg vet selvfølgelig at jeg skal komme meg ut, men jeg vet ikke hvor jeg skal stå for at de ansvarlige kan få oversikt over oss. Jeg lurer også på hvordan de holder oversikt over så mange mennesker, sier hun.

For førsteårsstudenter som ikke har vært med på brannøvelse før, kan det være vanskelig å vite hva de skal gjøre ved en eventuell brann.

-Jeg har sett noen skilt med branninstrukser, men jeg tror vi hadde blitt mer bevisste hvis vi i starten av året hadde fått en gjennomgang av brannrutinene og mer informasjon om brannvernreglene. Det er ikke nok å henge opp plakater, sier Rønold.