E. coli-bombe på do

Tørker du hendene med varmluftapparater, tredobles bakteriemengden på hendene, ifølge en engelsk undersøkelse. Nå lover Høgskolen i Oslo (HiO) å fjerne alle slike apparater innen jul.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 09:55


På flere toaletter ved HiO er det kun varmluftapparater tilgjengelig for å tørke hendene. En undersøkelse gjort av University of Westminster i London i 2008, viser at maskinene øker bakteriefloraen på hendene med gjennomsnittlig 193,9 prosent. Fra samme universitet har en tidligere undersøkelse fra 1994 vist at varmluftapparater ved offentlige toaletter inneholder egne bakteriekolonier. Både E. coli og stafylokokker blir spylt over hendene, når man tørker dem.

Drift framfor hygiene

Per Tangen, driftleder ved Høgskolen i Oslo, har ikke hørt at varmluftapparater er potensielle bakteriebomber. Men i likhet med professor Rollag tror han at slike apparater settes opp for å lette driftsituasjonen, og ikke av hygieniske årsaker.

- Det blir mindre søppel, sier Tangen.

På spørsmål om apparatene noen gang er undersøkt for bakerier, renset eller i det hele tatt åpnet etter at de ble montert, svarer han: Ikke som jeg vet.

Lover bedring

Problemet er ikke ukjent for husøkonom ved HiO, Marit Spicer, som er ansvarlig for innkjøp av toalettartikler og renholdstjenester. Hun bekrefter at bakteriespredningen ikke er en myte og sier det er et ønske om å fjerne apparatene, til tross for at det hittil ikke har vært en systematisk gjennomgang av toalettene. Spicer kan også bekrefte at varmluftapparatene aldri er sjekket for bakterier eller renset på noen måte.

Men nå skal Høgskolen sørge for forandring.

- Innen jul i år skal alle varmluftapparater være borte fra veggene og erstattet med papirhåndklær, lover husøkonomen.

Papir er best

Petter Elstrøm, rådgiver ved Folkehelseinstituttet, sier at varmluftsappareter ikke anbefales i helsetjenesten.

- Man blir som regel ikke skikkelig tørr, og fuktige hender øker sjansen for smitteoverføring mellom overflater. Det beste og mest hygieniske er papirhåndklær, sier Petter Elstrøm,