HiO og HiAk slås sammen

Styrene ved Høgskolen i Oslo og Akershus har bestemt seg for å slå sammen skolene til én institusjon med sikte på å bli et nytt universitet.
Torsdag, 29 oktober, 2009 - 15:07


I går hadde høgskolestyrene separate styremøter på Olavsgaard Hotell. Der ble det fattet vedtak om å slå sammen skolene til én institusjon fra 1. august 2011. I dag inviterte rektor og styreleder Sissel Østberg HiOs tilsatte og studenter til allmøte. Hun orienterte de oppmøtte om sammenslåingen, og åpnet for spørsmål og kommentarer.

— Nå er vedtaket fattet og jeg synes alle bør respektere dette, sier Østberg.

Ønsket utsettelse

Prosessen frem til vedtaket om sammenslåing har ikke vært uten motstand. Forskerforbundet samlet inn 527 underskrifter om utsettelse av vedtaket, som tidligere leder Erik Grønvold delte ut under gårsdagens styremøte.

Bennedichte C.R. Olsen var et av styremedlemmene som ønsket utsettelsesvedtak, men dette fikk ikke gjennomslag siden de øvrige ti medlemmene stemte for vedtaket.  Både Olsen og Grønvold mener at det ikke har vært full åpenhet om prosessen og at det ikke har gått demokratisk for seg.

— Det blir snakket om åpenhet på en arena som i utgangspunktet er lukket, sier Olsen.

Les også: 500 ansatte på HiO vil ha utsettelse av fusjon

Gikk i protest

Sissel Østberg stoler på folks ønske om utsettelse, men mener at det ligger andre trekk bak dette.

— Jeg tror utsettelsesønsket er en taktikk for å stoppe hele prosessen. Da er det bedre å gjøre det klart tidlig, at man er i mot fusjonering, sier Østberg.

Bennedichte C.R. Olsen gikk i protest mot slutten av møtet. Østberg kommenterte dette slik:

— Når man ikke har argumenter, så går man.

Hun håper at engasjementet som er vist hittil også vil fortsette i arbeidet fremover.

— Alle tilsatte på HiO, arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombudet har et felles ansvar for samarbeidet framover. Det er et ønske om en åpen prosess og full involvering. Arbeidsmiljøet blir utrolig viktig framover og dette må ivaretas hele tiden, sier Østberg.

Les også: Visjon: én høgskole på vei mot universitet.

Studentene vil inkluderes

Eirik Yven, leder av Studentparlamentet, uttrykte også misnøye under allmøtet.

— Studentene har ikke tatt del i prosessen hittil. De fleste av studentene er ikke informert i det hele tatt, men vi håper at studentene i større grad kan inkluderes i den videre prosessen, sier Yven i sitt innlegg.

—  Styret forutsetter også at studentene trekkes aktivt med i planleggings- og gjennomføringsarbeidet, svarte Østberg.

Sissel Østberg hevet til tider stemmen sin under møtet og ble provosert av enkelte innlegg.

— Jeg beklager, men jeg må lov til å gi uttrykk for følelser jeg også, sier Østberg.

Les også: Studentparlamentene samarbeider

Regional og internasjonal profil

I gårsdagens styremøte diskuterte HiOs styremedlemmer fusjonens bakgrunn, hensikt, prosess, høringer, vurderinger, drøftinger, forutsetninger og hva som skjer videre.

Styret var blant annet opptatt av betydningen høgskolen får i et regionalt perspektiv og internasjonalt perspektiv.

HiO-styret gav rektor fullmakt til å utarbeide en foreløpig søknad til Kunnskapsdepartementet, med sikte på klargjøring fra departementet om forutsetninger og tidsplan. Samtidig søkes det om penger fra samarbeidspotten på 50 millioner kroner som ble etablert i statsbudsjettforslaget for 2010.Ingen oppsigelser

Sammenslåingen av de to institusjonene vil ikke medføre oppsigelser, men kan føre til at den enkeltes arbeidsoppgaver blir forandret. Større endringer i arbeidsoppgaver forutsetter særlig tilrettelegging med opplæring/kompetanseutvikling.

Det skal etableres en ny styringsgruppe, med representanter fra begge høgskolene, til å følge opp utredningsprosessen. Den nye styringsgruppen skal forberede saksbehandling og forslag til vedtak som skal legges fram for styrene.

Les også: Rektorene oppfordrer til samarbeid

Medlemmer i styringsgruppen

Medlemmer i styringsgruppen blir styrelederne ved begge høgskolene. Ett medlem fra hvert av styrene utpekes av og blant de eksternt oppnevnte medlemmene, ett medlem fra hvert av styrene utpekes av og blant de valgte tilsatterepresentantene, og ett medlem fra studentene ved hver høgskole, utpekes av studentparlamentene, rektor ved HiAk og høgskoledirektør ved HiO.

Styringsgruppen skal raskt igangsette arbeidet, slik at det kan etableres en felles organisasjon fra sammenslåingstidspunktet. Det skal opprettes en prosjektorganisasjon med prosjektleder, prosjektgruppe, prosjektsekretariat, utredningsgrupper, arbeidsgrupper og referansegruppe.

Les også: Forholdet HiAk-HiO