Mannefall på sykepleierutdanninga

Tre av ti mannlige sykepleierstudenter på HiO faller av underveis. – Bekymringsfullt, mener studieleder.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 10:21


I 2005 var det 83 håpefulle gutter som tok fatt på sykepleierstudiet på HiO, men av dem var det kun 55 som gikk ut med bachelor våren 2008.

Finn Nortvedt, studieleder ved sykepleierutdanningen, synes disse tallene er urovekkende.

– Det er altfor mange. At over tretti prosent av de som blir tatt opp velger å slutte er bekymringsfullt, sier han.

På grunn av at utdanningen er kvinnedominert, sees det på som svært viktig å rekruttere menn til yrket. Andelen menn som slutter er i så måte faretruende høy.

Studielederen er usikker på hvorfor så mange, spesielt gutter, velger å slutte.

– Det er vanskelig å vite hvorfor mange slutter, så jeg kan ikke gi noen sikre svar, men det kan være sviktende og usikker motivasjon for yrket, sier han.

Gutte-grupper

I Vestfold har Høgskolen tatt tak i problemet og satt i gang en stor satsing på mannlige sykepleiere. De håper at egen undervisning for guttene kan være løsningen.

Solveig Sandvik, dekan på helsefag ved Høgskolen i Vestfold, sier til NRK at det er viktig å gjøre det interessant for menn å være på sykepleierutdanningen, og at å plassere de i en egen gruppe bidrar til at de får boltre seg mer på sitt eget vis og at de får skape sin egen måte å utøve omsorg på. Og dette tiltaket ser ut til å gi resultater, for etter at ordningen ble satt til livs har det vært svært lite frafall på Sykepleierutdanningen på Hive. Men på HiO, hvor det går over tre ganger så mange sykepleierstudenter, finnes det foreløpig ingen liknende tiltak.

– Vi har ingen tiltak for å rekruttere gutter til studiet, og vi har heller ingen spesielle tiltak for å få dem til å bli, forteller Finn Nortvedt.

Mens HVE danner egne gutte-grupper vil HiO spre guttene rundt på ulike grupper. - Vi prøver å spre de få guttene vi har på forskjellige grupper, så vi får kjønnsblandede grupper. Vi behandler alle studenter likt, så menn får ingen spesialbehandling her, sier studielederen.


Flere menn: Høgskolen i Vestfold gjør det de kan for å få flere mannlige sykepleiere i korridorene. Foto: Silje Vagnild

Kommet for å bli

Kjetil Berg Bernås er en av guttene som startet på sykepleiestudiet på HiO i høst.

Etter å ha jobbet i omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede var valget klart, sykepleien var hans fremtid. - Det mest appellerende med yrket er å vite at man etter endt arbeidsdag virkelig har gjort en innsats for å gjøre livet bedre for folk, sier han.

Å være mann blant såpass mange damer på studiet er heller ingen ulempe mener han. - Jeg synes det er ganske kult, menn og kvinner har jo ulike egenskaper og kvaliteter, så jeg anser det heller som en fordel, sier han. Men han kan ikke forstå at ikke flere menn får øynene opp for sykepleie. - Det er jo så spennende og utrolig mye å lære. Tenk på alt vi vil oppleve på jobb, sier han. Samtidig har han forståelse for at noen velger å droppe ut av studiet.

– Jeg tror rett og slett det blir for mye for noen. Det er et tøft og krevende studie. Selv følte jeg jo at jeg lå bak etter tre dager, sier han.

Kjetil savner flere menn i yrket og mener rekruttering er på sin plass. - Både skolen og helsevesenet bør sette i gang tiltak for å rekruttere flere menn til både studiet og yrket.

Men jeg tror at mannlige sykepleiere er på full fart på vei inn i Helse- Norge og jeg kan love deg, vi er kommet for å bli, legger han til.