Misfornøyde sykepleierstudenter

82 prosent av sykepleierstudentene ved Høgskolen i Oslo (HiO) sier de ville tatt samme utdanning igjen, men bare 19 prosent ville tatt den ved HiO. Misnøyen skyldes stort arbeidspress og administrativt rot.
Torsdag, 29 oktober, 2009 - 15:54


De oppsiktsvekkende resultatene kommer fram i undersøkelsen “Avgangsstudenten”. Maiken Sikveland er tredjeårsstudent på sykepleierstudiet ved HiO. Hun forstår de negative resultatene i rapporten veldig godt.

—Jeg er spesielt misfornøyd med det urettferdige opplegget vi har på tredje året. Opplegget er nemlig lagt opp slik at klasse 3A og 3B slutter i praksis bare tre dager før en stor eksamen i sykdomslære. Til sammenlikning avsluttet klasse 3C sin praksis lenge før.

Sikveland får støtte av Evelyn Nesse Lie, som er en av gruppekontaktene i klasse 3B. Nesse Lie presiserer at hun bare kan snakke for sin gruppe, som er på 10 studenter. I denne gruppen har mange inntrykk av at skolen prioriterer kvantitet fremfor kvalitet i sykepleieutdanningen.

— Jeg tror ikke dette bare gjelder studentene. Også lærerne føler presset, mener gruppekontakten.

Vurderer å slutte

Av rapporten går det fram at så mange som 37 prosent av tredjeårsstudentene ved sykepleierutdanningen alvorlig har vurdert å avbryte utdannelsen. Dette representerer den høyeste prosentandelen blant de spurte utdanningene. I undersøkelsen oppgir sykepleierstudentene ved HiO administrativt rot og at informasjon om studieopplegget ikke blir formidlet på en effektiv måte, som bakgrunn for misnøyen.

— Det er ikke alltid like lett å vite hvor jeg finner den nødvendige informasjonen, og hvor jeg skal henvende meg når jeg har relevante spørsmål, sier Helle Gåsefra (20), førsteårsstudent ved sykepleierutdanningen på HiO.

Stort press på HiO

Undersøkelsen “Avgangsstudenten” er gjort av stipendiat Ida Katrine Riksaasen Hatlevik for studieseksjonen ved HiO. Den omfatter avgangsstudentenes helhetlige vurdering av studiet ved ni ulike profesjonsstudier i 2007. Av disse skiller sykepleierstudiet ved HiO seg markant ut ved at studentene generelt er mer misfornøyd med sitt studium enn hva studenter ved andre utdanninger er.

Studieleder ved tredjeåret på sykepleien, Torunn Erichsen, var ikke tilgjengelig for kommentar, men Ulf Larsen, høgskolelektor på sykepleieutdanningen ved HiO, tror sykepleierstudentene er mer fornøyde nå enn da undersøkelsen  ble gjort i 2007.

— Vi gjør stadig forandringer, og jeg tror derfor at studentene er mer fornøyde nå enn i 2007.

Mener fritid går utover skole

Høyskolelektoren forstår at studentene føler arbeidsmengden på kroppen, men mener det kan finnes flere forklaringer på det.

— Arbeidspresset på tredje året er stort, og krever mye av studentene. Noen står på med liv og lyst, og jeg tror de klarer seg greit. Kanskje har noen studenter for mye ved siden av skolen, og for dem kan studiet bli vel tungt.

Undersøkelsen ”Avgangsstudenten” viser derimot at tredjeårsstudetene ved HiO bruker markant mer tid på studiene enn hva sykepleierstudentene gjør i Sør-Trøndelag. Den viser også at sykepleierstudentene ved HiO bruker mer tid på studiene det tredje året av studiet, enn hva de gjorde da de var førsteårsstudenter.

 

Høgskolelektor Ulf Larsen tror sykepleierstudentene er mer fornøyde nå enn for bare noen år siden. Foto: Tora Hope

Også misnøye i Buskerud

Det er ikke bare ved HiO studentene opplever misnøye. Også ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) har sykepleierstudentene ting å utsette på studieopplegget. I fjor gikk andreårsstudentene ut i media og klagde på en eksamen i sykdomslære som hadde gitt en strykprosent på nesten 40 prosent.

Studentene mente da at eksamenen ikke var i samsvar med fagplanen. I år er det flere av tredjeårsstudentene som er mangler relevant praksisplass og veiledere.

— Lærerne sender oss ut i praksis uten å være sikre på at det finns nok sykepleiere til å veilede oss. Vi har fått klar beskjed om at vi skal ha sykepleiere og ikke hjelpepleiere som veiledere, likevel blir jeg nå veiledet av en hjelpepleier, sier sykepleierstudenten Cathrine Koch Kvam (23) oppgitt.

Etter selv å ha tatt kontakt med HiBu,  presiserer hun at lærerne har vært behjelpelige med å finne en løsning på problemet.

Ber studentene si ifra

Katja Søyland, som er nestleder i Studentrådet på sykepleierutdanningen mener at det også er mange fornøyde sykepleierstudenter på HiO.

— Ledelsen er interessert i at vi er fornøyde, og man må derfor klage om man er misfornøyd med noe.

Nestleder i Studentparlamentet, Catrine Lie, har også en generell oppfatning av at det er misnøye på sykepleierstudiet. Men Studentparlamentet har bare mottatt én formell klage fra sykepleierstudentene i år. Nå oppfordrer hun studentene til å ta kontakt dersom de er misfornøyde med noe.

— Når over halvparten av sykepleierstudentene ikke ville begynt på samme studiested igjen, er det bekymringsfullt. Men dersom man vil forandre noe må man få det frem i lyset. Vi kan hjelpe med både store og små spørsmål.

Les også: Mannefall på sykepleierutdanningen.