Studenter mener IKT burde vært valgfritt

Lærerstudenter ved HiO får lite ut av IKT-undervisningen. Høgskolelektor kaller studentene umodne.
Mandag, 26 oktober, 2009 - 16:01


Høgskolelektor ved avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Eli Gjølstad hevder studentene ikke er modne nok til å skjønne viktigheten av IKT-undervisningen. Hun sier det er svært varierende kunnskaper blant studentene, også hos de som kommer rett fra videregående.

– Da kan det godt hende at enkelte syns undervisningen virker basic i begynnelsen, sier Gjølstad.

Har erfaring

Tilbakemeldingen fra studentene er varierende. Flere av studentene er enige om at den grunnleggende IKT-undervisningen de har vært gjennom dette semesteret burde vært valgfri.

 – Undervisningen er lite givende for oss som har erfaring med PC, sier student Nicolai Bergh Fuglseth. Han skulle ønske opplæringen var valgfri, og føler det er irriterende å måtte stå opp tidlig for å være med på den obligatoriske undervisningen. – Men det er for all del bra med et tilbud til de som sliter, tilføyer han.

– Læreren forklarer klassen hvordan man skriver i Word, lagrer filer og åpner mapper. Det kan vi, sier lærerstudent Vibeke Vangstad. Hun mener undervisningen burde vært valgfri, og foreslår at den kunne vært lagt til forkurset.

Få fikk alt riktig

I løpet av studieløpet på fire år skal studentene gjennom hele ti IKT-kurs.

– Kursene som tilbys er ikke rene verktøykurs, men har en didaktisk tilnærming. Det vil si at undervisninga skal gi studentene noe annet og mer enn grunnleggende ferdigheter, sier Vibeke Bjarnø, ansvarlig for fagplanen i IKT-faget.

I skolestartoppgaven i første semester skal studentene blant annet gjennom å lage fotnoter, topp- og bunntekst og automatiske sidetall. Ifølge studieplanen for første semester skal studentene kunne bruke tekstbehandlingsprogrammer ved innlevering av oppgaver og rapporter. I tillegg skal studentene kunne ta i mot og sende beskjeder med vedlegg på e-post. De må kunne hente fram informasjon og beskjeder fra læringsplattformen Fronter og hente fagstoff på Internett.

Vibeke Bjarnø forteller at det i skolestartoppgaven det kun var en håndfull studentgrupper som hadde alt riktig. Hun mener dette betyr at selv om mange av studentene er svært digitalt kompetente, har de mye å lære.

– Så langt har jeg ikke lært én eneste ting. Jeg føler jeg kunne brukt tiden på viktigere ting, sier student Joachim Aamodt.