Vil ha blåere journalisthøgskole

Kristin Clemet ønsker seg større politisk mangfold på journalistudanningen på Høgskolen i Oslo.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 10:48


MER BLÅTT: Kristin Clemet ønsker bredere rekruttering på journalistutdanningen. Foto: Høyre/CF Wesenberg, Kolonihaven

- Det beste hadde vært om journalisthøgskolen aktivt søkte lærere med ulik politisk bakgrunn, og innrømmet at dette ville være med på å skape en større objektivitet i journalistikken. En bredere rekruttering til yrket er mye mer troverdig, sier Clemet, tidligere Høyre-statsråd og daglig leder i Civita.

Flere av lærerne ved journalistutdanninga ved Høgskolen i Oslo (HiO) har nemlig bakgrunn i venstreorienterte partier, bevegelser og tidsskrifter som AKP, SV og Ny Tid. Eksempler på representanter fra høyresiden er ikke like lett å finne.

Bredere rekruttering

Clemet mener at dette kan være uheldig for journalistikken. Hun synes at det er et poeng å ha journalistlærere med variert politisk bakgrunn. Hennes erfaring er at et flertall av journalistene ikke klarer å stille gode kritiske spørsmål fra et høyreorientert perspektiv, og at dette er med på sette en ubalansert politisk dagsorden.
Clemet understreker at studieretningen må få lov til å ha den profilen de ønsker, og drar frem NHH som et eksempel på en undervisningsinstitusjon med en høyreorientert profil. Hun mener likevel at spørsmålet forholder seg noe annerledes når man diskuterer en journalistikkskole, der objektivitet skal stå i høysetet.

Nøytrale stemmer

Anne Fogt, studieleder ved journalistutdanningen på HiO, mener at det viktigste er at elevene ved skolen blir lært opp til å gjøre sine egne meninger. Hun fremholder at skolen har mange politisk nøytrale lærere, spesielt blant de nyere ansettelsene.

- Vi har lagt vekt på å få inn folk fra forskjellige miljøer, både når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. På sistnevnte punkt har vi likevel en vei å gå, sier hun.

IKKE SÅ ENSPORET: Anne Fogt ansetter flere politisk nøytrale lærere.
Foto: Gry Hanna Sørensen Lunde

På spørsmål om de legger samme vekt på å få inn lærere med forskjellige politiske holdninger, svarer Fogt at de ikke kan stille denne typen spørsmål når de er i en ansettelsesprosess. Hun sier at det ikke har vært mye diskusjon rundt dette, og mener at situasjonen ikke er så ensporet som den kan virke. Fogt har selv har sittet i Oslo bystyre for Venstre, men sa fra seg vervet noen år tilbake.

Positiv til åpenhet

Journalistikklærer Audgunn Oltedal mener at det er viktig og positivt med en politisk bredde blant foreleserne på studiet. Hun tror at en slik bredde kan være med på å utdanne studentene til å gå ut i samfunnet og ivareta et ideologisk mangfold.

ÅPEN: Augdunn Oltedal mener at en sammensatt journaliststand tjener alle.
Foto: Gry Hanna Sørensen Lunde

Oltedal mener at det er journaliststandens oppgave å sette alle samfunnsgrupper sine interesser på dagsorden. Hun mener  at en journalist alltid vil bære med seg sine personlige holdninger og interesser i sitt yrke, og at det derfor er viktig at journaliststanden er så sammensatt at dette samfunnsansvaret kan bli ivaretatt. Hun har selv en kjent fortid fra SV og Ny Tid, men har ikke funnet det problematisk at elevene kjenner til hennes politiske orientering.

- Jeg mener som journalistikklærer at det er en fin ting å være åpen om politiske, religiøse og generelle verdimessige holdninger. Dette må være opp til hver enkelt lærer, men det kan være et poeng å vite at man har alle typer mangfold i en lærerstab, sier Oltedal.

Falmende rødfarge

Gudleiv Forr, gjesteforeleser ved journalistutdanningen og forhenværende politisk journalist i Dagbladet, ser ikke på skolens profil som et problem. Han mener tvert i mot at samfunnsengasjement generelt er så viktig at det kan være en fordel om en journalistskole har en politisk profil.

Forr tror at Kristin Clemet tar feil når hun setter spørsmål ved venstreorienterte journalisters evne til å sette seg inn i et høyreorientert perspektiv. Han har tillit til at dagens journalister klarer å stille kritiske spørsmål fra begge sider av politikken. Forr  mener at mye av rødfargen har gått av de gamle AKPerne, og at de store tidligere politiske motsetningene er røsket opp i.

- De gamle lærerne vil uansett etterhvert erstattes av nye. Mange av de nye lærerne er det vanskelig å plassere politisk, og dette tror jeg også er en trend for journalisthøyskolen fremover, sier Forr.