Ingen bedring på Hi(d)O

I fjor skrev Journalen om bakteriebomber på Høgskolen i Oslos (HiO) toaletter. Høgskolen lovet bedring innen julen 2009, men har ikke holdt løftet.
Onsdag, 20 januar, 2010 - 12:34


Ifølge en engelsk undersøkelse tredobles bakteriemengden på hendene hvis man tørker dem med varmluftsapparater. Ved flere av høgskolens toaletter er varmluftsapparater fortsatt eneste tilgjengelige tørkemetode.

 

Les den første saken om bakteriefaren her.

 

Journalen kommer tilbake med mer.