Skoleskyting på agendaen

Ansatte ved Høgskolen i Oslo får nå et tilbud om å delta på informasjonsmøte om skoleskyting.
Mandag, 18 januar, 2010 - 16:44


– Det er bra å være forberedt på det uventede, selv om ikke Høgskolen er det mest utsatte stedet, sier Wilfred Mørch, som er HMS-leder ved kontoret for forvaltningssaker og arkiv ved HiO. Siden februar 2009 har han hatt kontakt med politiet for å få gjennomført informasjonsmøte om skoleskytinger for ansatte ved HiO. Mørch har deltatt på de fire møtene som har vært holdt til nå.

– Tilbakemeldingene har vært positive, og oppmøtet bra. Det er fint at det blir satt ord på dette, sier Wilfred Mørch. Målet er å få folk til å reagere og ta kontakt dersom de opplever trusler eller lignende. Til nå har det ikke vært noen alvorlige trusler. Det har vært noen som slenger med leppa, og da har vi snakket med den det gjelder.

De sju avdelingene ved HiO har hatt ulik tilnærming til problematikken, med tanke på at studentene skal ut i ulike jobber. Derfor har for eksempel avdelingen for lærerutdanningen gjort dette annerledes enn avdelingen for ingeniørutdanning.

Må selv ønske hjelp

– Et scenario med skoleskyting virker lite aktuelt, sett ut fra de studentene som oppsøker psykologtjenesten, sier Ingvild Evensen. Et møte om skoleskyting for ansatte kan bevisstgjøre rundt problematikken.

I 9 år har hun vært en av psykologene som HiO-studenter gratis kan kontakte, gjennom OAS (Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad).

– Det er en sjanse for at elever ikke oppsøker hjelp når de trenger det, sier Ingvild Evensen. Problemer kan for eksempel bli synlig gjennom utagering eller isolering. Hvordan psykiske problemer kommer til uttrykk, avhenger av personen.

– Å få tidlig hjelp kan avverge noen dramatiske hendelser, sier Ingvild Evensen. Men den det gjelder må selv ha en vilje til forandring. Å få hjelp forutsetter en villighet. Tvangsbehandling brukes kun i få tilfeller i norsk psykiatri.

Informerer alle skoler i Oslo

Ansatte ved alle de videregående skolene i Oslo har allerede blitt informert. I andre runde er det nå høgskoler og universiteter sin tur, og sist i rekka kommer grunnskolens ansatte. Opplegget tar for seg hvordan skoleskytinger har funnet sted og profiler på gjerningsmennene. De orienterer også om hva politiet gjør og hva som forventes av HiO i en slik situasjon.

Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes har bedt alle ansatte møte opp, men det blir ikke noen følger for dem som ikke kommer. Møtet blir holdt på et allerede avsatt personalmøte, så det tar ikke ekstra arbeidstid for de ansatte.

 

Beredskap og sikkerhet ved HiO, les mer her.