Vanskelig evakuering

Fire av fem bygg uten evakueringsstoler, og manglende informasjon. Slik er brannsikkerheten for rullestolbrukere ved Høgskolen.
Onsdag, 20 januar, 2010 - 12:34


I Pilestredet 35 spretter to glassheiser opp og ned mellom de åtte etasjene. Vanligvis er det disse heisene barnevernstudent og rullestolbruker Ragnhild Øygard (22) bruker når hun skal komme seg til og fra forelesning på Høgskolen i Oslo. Heisene er alltid fulle, trappene alltid tomme.

Men hvis brannalarmen går, er det motsatt. Da sperres nemlig heisene i kjelleren. Da må Ragnhild evakueres med en evakueringsstol, ettersom hun ikke kommer seg ned trappene på egenhånd. Heldigvis for Ragnhild finnes det flere evakueringsstoler i bygget hun oppholder seg mest. Slik er det imidlertid ikke på resten av Høgskolen.

På Høgskolen i Oslo finnes det bare evakueringsstoler i tre av femten bygg.. Evakueringsstolene står i de byggene hvor det til vanlig finnes rullestolbrukere. Når Ragnhild må snakke med en foreleser i et annet bygg enn der hun pleier å oppholde seg, er det trolig ingen evakueringsstol i bygget. Da blir det vanskelig for Ragnhild å komme seg ut, dersom brannalarmen går.

 Her er oversikten over hvor evakueringsstolene er plassert på HiO.
Grafikk: Benjamin Ward.

Se Nett-TV-reportasje om evakueringsstolene her.

– Kan bli fatalt

Selv om Ragnhild er forholdsvis trygg i bygget hun oppholder seg, er hun kritisk til at sikkerheten er dårligere i fire av fem bygg.

– Jeg er litt rundt omkring, selv om jeg oppholder meg mest her. De burde ha en stol i hvert bygg, men det er jo ikke alltid de er så flinke til å tilrettelegge, sier Ragnhild.

Journalen har fått bekreftet at det er minst sju rullestolbrukere ved Høgskolen. Trolig er dette tallet høyere, og i tillegg kommer besøkende og gjesteforelesere.

Heisen stopper ved brannalarm, og da må Ragnhild Øygard komme seg ut på andre måter. Foto: Benjamin A. Ward

Ikke nok hjelp

Norges Handikapforbund jobber for likestilling for bevegelseshemmede. Forbundsleder Arne Lein mener brannsikkerheten rundt omkring i Norge ikke alltid er på topp.

– Brannsikkerheten for fuksjonshemmede er dessverre litt så som så. Den er ofte utfordrende og vanskelig, og dessverre mange ganger ikke tilfredsstillende. Rullestolbrukere er ofte avhenige av assistanse, men mange ganger er det ikke nok assistanse for å få de ut.

Hør alt Forbundsleder Arne Lein i Handikapforbundet sier om brannsikkerhet for funksjonshemmede her.

Avdelingenes ansvar

Nitti trappetrinn over bakken sitter Rolf Harald Møller. På stolen på kontoret hans henger en oransje refleksvest med teksten “BRANNVERNLEDER” på ryggen. Møller forklarer at det er avdelingene i det forskjellige byggene som har ansvar.

– Å plassere ut evakueringsstoler er avdelingen sitt ansvar, med hjelp fra meg. Det er avdelingene som er ansvarlige for å ha rutiner for rullestolbrukere, sier han.

Rolf Harald Møller sier det kan være aktuelt med flere evakueringsstoler. Foto: Benjamin A. Ward

Ifølge Møller må avdelingene ta kontakt med ham ved studiestart, dersom de får inn studenter som trenger hjelp ved evakuering. Han mener det er avdelingene som har ansvar for at det bare er evakueringsstoler i tre av femten bygg. Likevel synes ikke nødvendigvis Møller det er for få evakueringsstoler.

– Nei, det er ikke for få stoler hvis det kun er rullestolbrukere i de byggene stolene står i.

Hva hvis det kommer forelesere eller besøkende opp i etasjene i andre bygg og brannalarmen går?

– Vi kan ikke sette evakueringsstoler i alle etasjer i alle bygg, i tilfelle det kommer rullestolbrukere inn. Så da må folk bære dem ut.

Hvorfor kan man ikke ha en evakueringsstol i hvert bygg?

– Vi kan jo ha det, men det er jo en kostnad også. Selvfølgelig skal det ikke gå på penger, så er det behov så kjøper vi det inn, men folk må i tillegg kunne betjene stolene, sier Møller.

Ingen informasjon

Brannvernleder Møller sier at han har hatt møte med flere studenter som sitter i rullestol om brannsikkerhet. Han har blant annet instruert dem om at de kan komme seg til brannceller, rom som ikke brenner, dersom det ikke er mulighet for evakuering. Det er de forskjellige avdelingene som har som ansvar for å si ifra til Møller dersom de har studenter i rullestol.

Men problemet ligger i hvordan avdelingene får greie på om studenter trenger ekstra hjelp.

Eva Ballo, rådgiver ved konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter på HiO, sier studentene selv må gi beskjed om at de har spesielle behov ved evakuering, og at studenter i rullestol skal ha egne avtaler hvor det kommer fram hvilke behov de har. Samtidig sier HiOs nettsider at skolen har ansvar for at alle funksjonshemmede skal være orientert om at de kan få ekstra hjelp.

Ragnhild har aldri blitt orientert om noe sånt.

– Jeg har ikke fått noe informasjon fra Høgskolen om brannsikkerhet eller evakuering.

Hun har heller ikke fått tilbud om noen avtale og aldri vært på sikkerhetskurs med Møller.

Synes du at du burde fått informasjon?

- Ja, jeg føler egentlig jeg burde det. Jeg har ikke tenkt så mye på det før, men det er jo veldig viktig. Det kan jo bli brann.