Endelig tolk til døve studenter

Nå har situasjonen løst seg for de fleste døve studentene som sto uten tolk ved semesterstart i Oslo. - Jeg er veldig lettet, sier Jannicke Berge Kvitvær fra Stavanger.
Torsdag, 28 oktober, 2010 - 11:24


Jannicke Berge Kvitvær er selv en av de døve studentene som nå har fått tildelt fast tolk. I Oslo var det ved studiestart elleve førsteårsstudenter som stod uten tolk. Én valgte å utsette studieåret. En annen byttet til en linje hvor det allerede fantes tolk. De ni siste valgte å vente, i håp om at situasjonen skulle løse seg. Kvitvær forteller at de første ukene av studiet, uten tolk, til tider var tøffe.

- Det var perioder der jeg ikke hadde så mye motivasjon. Heldigvis møtte jeg mange som ville hjelpe til med situasjonen, sier hun.

 

Ikke nok ressurser

NAV Oslos tolketjeneste ga ved semesterstart beskjed om at de ikke hadde nok ressurser til å kunne tilby tolketjeneste for alle førsteårstudentene. NAV ga beskjed om at de prioriterte studenter som var lengre ute i studieløpet. Norges Døveforbund tok tidlig tak i saken og presset på for at studenten skulle få tildelt tolk. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik meldte seg også på i kampen. Hun mente at avslaget var brudd på norsk lov. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven står det nemlig at døve studenter har rett på tolk.

- Jeg tror NAV gjorde noe med dette fordi saken fikk så mye oppmerksomhet, sier Jannicke Kvitvær.

 

Enklere studiehverdag

De fleste studentene har nå fått tildelt fast tolk, noen venter fremdeles. Alle er lovet en fast ordning i løpet av kort tid. Kvitvær forteller ar studiehverdagen er en helt annen med en tolk tilstede.

- Tidligere møtte jeg ikke opp på forelesninger, jeg fikk alt via e-post eller Fronter. Nå som jeg har tolk får jeg med meg viktige punkter og saker som faglæreren nevner i forelesningen. Jeg føler meg mer inkludert nå, forteller Kvitvær.

De døve førsteårsstudentene har fått beskjed om at de vil få fast tolk ut første studieår, men Kvitvær krysser fingrene for at hun også vil ha tolk gjennom hele bachelorstudiet sitt i administrasjon og ledelse.

- Det er blitt sagt at tolketjenesten prioriterer de som er lengre ute i studiet. Men det er ikke sikkert, for neste år kommer det flere døve studenter. Hvordan det vil gå og hvordan tolketjenesten vil prioritere får vi bare vente å se, avslutter Kvitvær, som håper på det beste.