Vil stå til 2013

Administrasjonsminister Rignor Aasrud vil hente innspill fra meningmannen før avgjørelsen om hva som skal skje med Regjeringskvartalet blir klar.
Torsdag, 26 januar, 2012 - 14:20


Det vil bli opprettet en blogg hvor alle skal kunne komme med innspill rundt hva som skal skje med Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Bloggen skal være åpen frem til 4. mars. Med slike tiltak håper regjeringen å fri til menigmannen.

-  Jeg har fått inn mange gode innspill fra flere hold. Disse vil jeg at skal bli vurdert før en beslutning tas, sa Aasrud til Journalen.

Aasrud kunngjorde på dagens pressekonferanse at hun enda ikke vil ta stilling til noen av alternativene for hva som skal skje med området. Det ble, som tidligere avslørt, stadfestet at hoveddelen av departementene vil være samlet på et sted.

Alle alternativer holdes åpne

Ministeren presenterte flere ulike alternativer, noen av disse har allerede vært diskutert i media. Alternativene innebærer enten total eller delvis rivning av både R4, Y-blokka, S-bygget og Høyblokka. På den samme pressekonferansen ble det gjort kjent at det også er et alternativ å bevare den skadde bygningsstrukturen med sitt tidligere utseende, men at dette vil være arealkrevende i en repareringsprosess.

- Det vil bli krevende å erstatte tapte kontorplasser i de skadde byggene. For å få det sammen arealet som før terroren 22. juli må det utvides gjennom eksterne oppkjøp av lokaler, uttalte Aasrud.

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud er tilbakeholden med hvilken av alternativene for Regjeringskvartalet hun foretrekker. Foto: Ida Falch-Olsen.

Aasrud fokuserte mye på at sikkerhetsmessige tiltak veier tungt. Statsbygg skal nå gå i gang med en konseptvalgutredning som vil vurdere de forskjellige alternativene. Deretter skal en ekstern kvalitetssikrer gå over resultatene. Denne utredningen vil ta over ett år, noe som betyr at en eventuell avgjørelse ikke vil bli klar før godt ut i 2013.

- Vi må tilbake på tegnebrett, fortalte Aasrud til et samlet pressekorps.

Avviser utsettelse

Administrasjonsministeren melder at regjeringen håper å få i land en avgjørelse før valget høsten 2013. Statsbygg lover å gjennomføre en prosedyrepreget utredning. I følge Øivind Christoffersen i Statsbygg vil gjennomføre utredningen på lik linje som andre statlige prosjekter.

- Det vil være opp til regjeringen av avgjøre hvilke av alternativene de går for, sa Christoffersen til Journalen.

På spørsmål om den prosessen, som nå åpner for nye innspill fra alle, vi bli ytterligere utsatt sier han at dette ikke vil skje.

- Det vil ikke ta lenger tid på grunn av den åpne debatten.

Vil den fornyede utredningsprosessen gjøre hele arbeidet med Regjeringskvartalet dyrere?

- Det denne konsekvensutredningen koster er bare en brøkdel av hva den totale arbeidet i Regjeringskvartalet vil koste. Vi håper å kunne unngå eventuelle kostbare feil senere ved å gjennomgå alle alternativer grundig nå, sa Christoffersen.

- Meningmannen må få mene noe om dette viktige spørsmålet, Aasrud til Journalen.