Tre nye vitenskapelige ansatte ved Høgskolen

Høgskolen i Oslo og Akershus har tilsatt tre nye professor II for våren 2013.
Mandag, 25 februar, 2013 - 12:29


Senter for profesjonsstudier (SPS) har fått godkjent sin innstilling om fire nye professor II-stillinger av HiOAs styre. Dette skriver Høyskolen på sine egne nettsider.

To av de tre nye ansatte kommer fra Universitetet i Bergen: Nils Gilje er professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, og  Gaute Torsvik er professor ved institutt for økonomi.

Den tredje, Katrine Fangen, kommer fra Universitetet i Oslo, og er professsor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Disse tre er allerede tilsatt.

Den fjerede personen, Kristin Asdal, tiltrer i sin stilling høsten 2013. Hun er fra Senter for tekonologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo.

Vitenskapelig stilling

En proffesor II er en vitenskapelig stilling, som kun utgjør maskismalt 20 prosent sillingsandel. En slik stilling brukes som oftest når et universietet eller en høyskole vil ha en spesialkompetanse fra en person som hovedsaklig arbeider et annet sted, som for eksempel ved et annet universitet eller en annen høyskole.

Et slikt samarbeid fører blant annet til utveksling av faglig kompetanse mellom forskjellige utdanningsinstitusjoner.

Sa opp i protest

I fjor høst meldte Aftenposten at professor Rune Slagstad sa opp sin stilling som professor II ved SPS. Årsaken var at han ikke ønsket å stille seg bak Høyskolens universitetsambisjoner, og at det var store samarbeidsvansker ved senteret.

Det var også uenighet om en ekstra stilling på fagfeltet profesjonshistorie, som er det fagfeltet Slagstad var ansvarlig for.