ytt studentmedlem i klagenemda

Kine Nossen representerer studentene i klagenemda våren 2013.
Mandag, 25 februar, 2013 - 14:20


Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 5-1 oppnevner styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Kine Nossen som studentmedlem for perioden 29.01.13 til 31.08.13. Torbjørn Jonassen oppnevnes som hennes personlige varamedlem.

Kine Nossen har tidligere  vært personlig vara for  Carina Elisabeth Carlsen.

Klagenemda behandler klager fra studenter på formelle feil ved eksamen, klager i forbindelse med opptak som ikke foretas nasjonalt, og saker som gjelder mistanke om juks eller forsøk på juks.