SiO intensiverer jakten på ulovlige leietakere

297 leietakere har fått advarsler, og 15 leietakere har blitt kastet ut. I år har SiO begynt å føre statistikk på antall ulovlige beboere i deres boliger.
Tirsdag, 19 november, 2013 - 15:14


Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr billige boliger for studenter. Med stadig høyere leiepriser i Oslo, ser også mange ikke-studenter sitt snitt til å forsøke å utnytte dette. Universitas skrev blant annet tidligere i år om tilfeller av ulovlig fremleie, økte stikkprøvekontroller og at SiO fra 1. januar i år skulle føre statistikk over disse kontrollene.

SiO har opprettet en egen ordensvaktsgruppe, som består av en leder og en innsatsstyrke på 15 ordensvakter. Disse er selv studenter. Ordningen er etablert på permanent basis, for å sikre at det kun bor studenter i studentboligene.

Nesten tre hundre brudd oppdaget

Direktør i SiO Bolig, Trond Bakke, forteller at de har gjort dette på bakgrunn av tips fra politiet.

– Vi ble opplyst i fjor av blant annet politiet om at det var flere ulovlige beboere hos oss en det vi var klar over selv. Derfor følte vi at vi måtte trappe opp på disse kontrollene.

Ettersom det ikke finnes tall på dette fra tidligere år, finnes det ikke sammenligningsgrunnlag som kan si noe om økning eller nedgang i antall ulovlige beboere. Dette kan man først si noe om i slutten av neste år.

– Vi begynte å føre statistikk på dette i år, for å få bedre kontroll over hvem som bor hos oss. Håpet er at vi i fremtiden kun har studenter i boligene våre.

Bakke understreker at de ikke sender ut advarsler og kaster ut folk i hytt og gevær, de forsikrer seg om at folk bor ulovlig før de kaster noen ut.

– Det må jo være lov å ha besøk. Dersom feil person er tilstede når vi gjennomfører kontroller, gir vi beskjed om at vi kommer og sjekker igjen senere.

Fint at boligene sjekkes

Ordensvaktene kommer umeldt og ringer på dørene i studentboligene. Der ber de om studentlegitimasjon, som bevis på at du faktisk har lov til å bo der. Målet er å luke ut ulovlige leietakere, og sikre at SiOs regelverk blir overholdt.

En av de som har opplevd slike kontroller, er HiOA-student Håvard Sæle. Sæle bor for øyeblikket i SiOs leiligheter på Lillestrøm.

– Det er hyggelig, det, særlig at kontrollørene selv er studenter. Da kan man også slå av en prat, svarer Sæle.

– Jeg bor på Åråsen studenthus, og i fjor bodde det mange der som ikke var studenter. Det er dumt, siden det er mangel på studentboliger, utdyper han.

På spørsmål om det går greit med uventet besøk, svarer Sæle humoristisk:

– Så lenge jeg ikke dyrker hasj på rommet mitt, og finner frem studentbeviset, går det som regel greit, humrer han.

Ulovlig fremleie

Hovedproblemet, ifølge Bakke, er ulovlig fremleie. Ettersom SiO har kontroll over hvem som søker om å bo der på permanent basis, og leiligheter sjelden står tomme på grunn av pågangen, er det situasjoner der studentene reiser vekk eller av andre grunner fremleier leilighetene, som skaper vanskeligheter. Ofte informeres ikke SiO i det hele tatt.

– Selv om dette er fullt ut lovlig, dersom det gjøres på riktig måte, er det overraskende mange som ikke er klar over hvordan dette skal gjøres.

Det finnes et skjema som må fylles ut, slik at SiO har oversikt over hvem som bor der til enhver tid.

På spørsmål om hva de gjør for å gjøre leietakerne mer bevisste på prosessen, svarer Bakke at de satser på at studentene er oppegående nok til å skjønne dette selv.

– Det står klare instruksjoner på nettsiden vår om dette, så vi gjør ikke noe spesielt for å øke bevisstheten her, nei, svarer Bakke.

Krever høyere leie

Det er ikke bare fremleie til ulovlige leietakere som er problemet. Det har også vært tilfeller av at de som leier ut, har krevd inn høyere leie enn det de selv betaler. Det er strengt ulovlig.

– Vi leier ikke ut leilighetene våre billig for at studentene skal tjene penger på fremleie, så vi undersøker også slike forhold.

Dermed kan de som trodde de kunne tjene litt ekstra på å leie ut studentboligen sin til overpris om sommeren,  kullkaste disse planene med en gang.