Studenter bryr seg ikke om nettsikkerhet

Det er viktig å passe på hva slags informasjon man deler på nett. Hvor bevisste er studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus på sine egne internettvaner?
Tirsdag, 19 november, 2013 - 14:46


Forrige måned ble Nasjonal sikkerhetsmåned arrangert. I den forbindelse ble det sendt ut flere e-poster til studentene på høgskolen som inneholdt e-opplæring. I tillegg ble det hengt opp flere holdningsplakater på doene, som skulle være med på bevisstgjøre studentene. Men spørsmålet er om kampanjen har fungert og nådd ut til alle?

Kaja Rossland, barnehagelærerFoto: Agnes Fasting Kaja Rosseland (20 år) forteller at hun bruker samme passord overalt, fordi det er lettere å huske. Hun mener mange studenter er godtroende, og dermed ikke tenker at overvåking vil skje med dem.

- Jeg så at jeg hadde fått e-poster om noe sikkerhetsgreier, og jeg åpnet dem, men jeg tok meg ikke tid til å gjennomføre opplæringen.

 

 Martin Holdt, fysioterapiFoto: Agnes Fasting Rosseland er ikke alene om dette. Også Martin Holdt (25 år) har sett e-postene, men valgt å ikke gjøre noe med dem.

- Passordene jeg har er så sikre, så jeg trenger ikke noen opplæring. Jeg har visst at det har vært en risiko for overvåking, men jeg har ikke noe å skjule.

 

 

                                                                                      

Kristine Valle, utviklingsstudierFoto: Agnes FastingKristine Valle (20 år) varierer derimot sine passord, men det er ikke på grunn av informasjonen fra Nasjonal sikkerhetsmåned.

- Nei, jeg har sett e-postene, men har ikke hatt tid eller ork til å klikke meg videre til e-opplæringen.

Valle kjenner seg igjen i mange studenter som føler overvåking er fjernt.

- Man tenker det ikke skjer med seg selv, så da gjør man ikke noe heller.

 

Gunnvor Lang-Ree, lærerFoto: Agnes FastingGunnvor Lang-Ree (25 år) er mer unntaket enn regelen. Hun deltok på hele e-opplæringen, men bare fordi hun ble lokket med en premie. Likevel har hun ikke forandret på nettvanene sine.

- Nei, jeg er så lat. Vi unge har tusen baller i lufta, og er vokst opp med internett. Det er en naturlig del av oss.


- Har du det samme passordet overalt?

- Nei, det har jeg ikke. Det er jo ikke sikkert. Men jeg har skrevet dem ned i en bok, det er kanskje litt dumt på sin side.