– Kvinners rolle i krig blir oversett

Den egyptiske krigskorrespondenten Abeer Saady mener at kvinner har unike historier fra konfliktsoner, men at disse ikke kommer frem i mediene.
Fredag, 9 oktober, 2015 - 15:36


Konferansen om kjønnsrelasjoner i konfliktsrapportering som ble arrangert på Høgskolen i Oslo og Akershus tirsdag, var en fortsettelse av prosjektet Journalism under pressure, som er en kartlegging av den redaksjonelle politikken og prakisen for journalister som dekker konflikter.

Forfølger journalister

Abeer Saady har jobbet med å rapportere fra fronten i ulike konfliktsoner i over 20 år. Siden 2011 har 12 journalister i egypt blitt drept og over 20 fengslet. Hun mener regimet i Egypt bevisst har forfulgt journalister.

Saady mener utviklingen i krigføringens karakter har ført til store utfordringer for journalistens rolle og muligheter for rapportering, kidnapping og drap har blitt daglidags. Ulike grupper benytter den nye teknologien til å spre propaganda og rekruttere støttespillere gjennom sosiale medier.

– På grunn av kulturelle og reliøse utfordringer blir mange journalister også tvunget til å jobbe undercover med skjult kamera, forklarer Saady.

Har brukt egne sparepenger for å kunne reise

Økonomiske innsparinger i redaksjonene har ført til at journalister som ønsker å reise til krigsrammede områder ofte ender opp med å stå på egne ben som frilansere. Vanskeligheter med å skaffe forsikring når man reiser til konfliktsoner gjør at man risikerer å måtte betale store summer om noe skulle skje. 

– Jeg har selv brukt sparepengene mine for å kunne reise ut og rapportere om krigshandlinger, sier Saady.

Trener unge journalister

Saady understreker at hun ikke sitter på en umiddelbar løsning på problemene, men at hun ønsker å sette søkelys på de utfordringene man kan stå ovenfor. Hun har trent hundrevis av unge journalister rundt om i land som Egypt, Libya, Syria, Tunisia, Jemen og Irak. Hun trener journalistene i håndtering av situasjoner som kan oppstå i felten, og presiserer at sikkerhet er det viktigste hun lærer bort.

– Et problem vi ofte har stått ovenfor er at det ikke blir laget skuddsikre vester som er tilpasset kvinner.

Den unge syriske fotografen Nour Kelze er en av de som har blitt trent av Saady.

– Myndighetene kontrollerer media, og det er en manglende representasjon fra folket som har ført til at mange har tatt på seg rollen som journalist, forteller Saady.

Kelze underviste i engelsk før hun begynte å rapportere fra konflikten i Syria. Hun brakk ankelen idèt en vegg kollapset over henne.

– Men det var før Kelze hadde gjennomgått sikkerhetstrening, understreker Saady.

Kvinner like tøffe som menn

Forskning har vist at kvinner i likhet med menn opplever adrenalinrrushet som oppstår i krigssituasjoner og at kvinner er like tøffe i krig som menn. På samme tid blir kvinner i større grad enn menn oppmuntret til å uttrykke følelser som frykt og bekymring for skader. Saady jobber ofte med uerfarne lokale journalister som ikke har et nettverk de kan bruke for å skape trygghet for seg selv.

– I tillegg til å ta store sjanser både økonomisk og sikkerhetsmessig, opplever de manglende anerkjennelse for det de gjør. De har ingen formelle rettigheter, og om noe skulle skje blir det ofte ikke rapportert.

Kjemper en dobbelt krig


Forfatter og professor ved Philip Merril College of Journalism, Linda Steiner, forklarer at kvinner i konflikter kjemper en dobbelt krig. I tillegg til frykten om å bli rammet av krigshandlinger kan de også bli utsatt for seksuell vold. Kvinner som aktivt deltar i konflikter, som reportere eller som soldater blir også rammet av de patriarkalske strukturene i samfunnet.

– De opplever trakassering fra arbeidskolleger og ute i felt, og må kjempe hardere for å oppnå den samme annerkjennelsen som sine mannlige kolleger. Dette kan føre til at de tar større sjanser og dermed blir mer utsatte.

Kjønnsblind retorikk i konflikter

I følge Berit Von Der Lippe, Professor Emeritus ved BI, er kvinners rolle i krig en underkommunisert problemstilling.

– Under ekstreme situasjoner blir kjønnsidentitene tydeligere. Seksuell vold mot kvinner blir brukt som et strategisk våpen i krigføringen. Selv om kvinner i likhet med menn både deltar i og blir rammet av krig, blir deres rolle ofte oversett.

 

 

 

 

 

 

 

Kirken uttrykker også bekymring over at Kvinner overses i saker om krig og fred i en artikkel fra avisa Dagen.