Nå skal undervisningen på HiOA endres

Høgskolen i Oslo og Akershus følger i BI og NTNUs spor, og jobber for en digitalisert undervisningsform.
Onsdag, 7 oktober, 2015 - 09:17


På Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er Studentparlamentet i samarbeid med ledelsen godt i gang med planleggingen av endret undervisningsform. Denne endringen vil hovedsakelig bestå et tilbud om digitale undervisningsformer som skal resultere i en mer aktiv form for læring hos studentene. Dette skal fungere som en supplering til dagens klassiske forelesninger. Årsaken er at Studentparlamentet ser den klassiske forelesningsformen som preget av enveiskommunikasjon fra foreleserens side. Lederen for Studentparlamentet, Christoffer Alsvik, viser til en artikkel publisert av Aftenposten i 2012 som presenterer forskning som viser at studenter kun får med seg ti prosent av det som formidles på forelesningene. Ut i fra denne artikkelen argumenterer Alsvik for at nye former for undervisning er nødvendig.

Christoffer StudentparlamentetChristoffer Alsvik mener en digitalisering av forelesninger vil føre til større læringsbytte for studentene på HiOA. Foto: Therese Bergersen Bedre læringsutbytte

Nye metoder for undervisning skal blant annet bestå av gruppearbeid, casestudier, diskusjoner og etter hvert også digitaliserte forelesninger.

– Dette vil kreve mer av studentene, men vil til gjengjeld gi utbytte i et bedre læringsutbytte for studenten, forklarer Alsvik.

Det er planlagt en såkalt “learning lab” som skal være et fysisk senter for digitalisering av forelesningene. Senteret skal bestå av fagfolk som skal hjelpe til med videoproduksjonen av forelesningene.

Alsvik forsikrer om at en digitalisering av forelesningene ikke vil fjerne forelesningene.

– Målet er ikke å fjerne forelesningene, men å kunne tilby en variert og forbedret undervisningsform, sier han.

Eksamen på nett

I tillegg til endringer i undervisningsformen er HiOA i gang med et prøveprosjekt med digitalisert eksamen. Det ble gjennomført digital eksamen hos et utvalg studenter våren 2015 som viste positive resultater. Høsten 2015 vil antallet studenter som prøver digital eksamen øke.

– Dette vil foregå ved at studentene tar eksamen på et program som lagrer eksamensdokumentet hvert femte sekund både på maskinen og i en sky, forteller Alsvik.

Dette sikrer at arbeidet lagres uavhengig av kvaliteten på studentens datamaskin eller nettforbindelse.

Nina Waaler HiOAProrektor Nina Waaler ønsker den digitale hverdagen velkommen på HiOA. Foto: Sonja BalciPlanen er at HiOA skal følge i de samme sporene som BI nå har gjennomført. Også NTNU har innført en digitalisering av skolehverdagen, og Universitetet i Oslo er i ferd med å gjøre det samme.

Prorektor for utdanning på HiOA, Nina Waaler, ser frem til et tett samarbeid med Studentparlamentet.

– Sammen med Studentparlamentet vil ledelsen ha et sterkt fokus på digitaliseringen av studiehverdagen til studentene, sier hun.

Positiv erfaring

Merethe SolumBEDRE LÆRINGSTILBUD: Merethe Solum (24) liker at ny teknologi tilrettelegger for flinke gjesteforelesere over Skype. Foto: privatMerethe Solum (24) er tidligere student ved Universitetet i Stavanger, der studentene på reiselivslinjen våren 2015 ble introdusert for digitale forelesninger. Solum mener digitale forelesninger kan fungere veldig bra om det blir tilrettelagt med de riktige verktøyene.

Hun tar opp muligheten til å tilby studentene flinke og kunnskapsrike forelesere gjennom Skype, som ellers ikke har mulighet til å være tilstede fysisk.

– Jeg synes det var en positiv erfaring, men det må skje en forbedring i dialogmulighetene. Vi hadde kun en datamaskin fordelt på 200 studenter, der vi kunne kommunisere med en foreleser under den digitale forelesningen, forteller studenten.

Semesterkvittering og studentbevis på mobil

Selv om digitaliseringen av forelesninger og eksamensbesvarelser er relativt nytt på HiOA, har høgskolen lenge tatt i bruk digitale løsninger. Dette presenterer et større bilde av de teknologiske prosjektene

De teknologiske prosjektene på høgskolen dreier seg altså om mer enn bare en digitalisering av undervisning og eksamen.

Seniorrådgiver på avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Ole Lycke, har vært med i startsfasen av mange ulike digitaliseringsprosjekter på HiOA, deriblant introduseringen av en applikasjon som gjør det mulig å laste ned semesterkvittering og studentbevis på mobilen.

– Dette er etter mitt skjønn et godt eksempel på bruk av digital teknologi, mener Lycke.