Idépriskonkurranse for studenter

Studentsamskipnaden i Oslo deler ut pris for studenter.
Torsdag, 21 april, 2016 - 10:55


Nominasjonsfristen for Kristian Ottosen-prisen nærmer seg. Prisen deles ut av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Kristian Ottosen-prisen

Prisen er en idépris for studenter, og blir delt ut annethvert år. Kristian Ottosen var direktør for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og jobbet lenge med studenvelferd. Prispengene i år er 300.000 kr, siden det er ti år siden Ottosen døde i år.

Forrige pris gikk til Oslo studenthager, og prispengene var på 150.000 kr.

Årets tema

Temaet for prisen er sosialt entrepenørskap. SiO velger temaet og studentene velger utførelsen. Ettersom Kristian Ottosen-prisen er en idépris, forventes det ikke at ideen skal være ferdigutviklet, men den må være mulig å realisere i nær fremtid.

SiO-leder Tone Vesterhus sier til Journalen over mail at det handler om gode ideer. Hun presiserer videre at både personer, grupper og organisasjoner kan delta.

– Har de en god ide, kan vi hjelpe dem å gjøre den mulig, sier Vesterhus.

 

Søknadsfrist for prisen er 20. mai.