Demonstrerer for Aker sykehus

Styret i Helse Sør-Øst har foreslått å legge ned Aker universitetssykehus. Torsdag skulle saken opp i bystyret.
Torsdag, 12 november, 2009 - 13:59


Aker Sykehus Vener (ASV) har invitert til demonstrasjon til støtte for Aker sykehus. En halvtime før demonstrasjonen begynner er en håndfull personer i gang med forberedelsene. Knut J. Nicolaissen er styremedlem i ASV, og tripper hvileløst rundt. Han holder et stort ark med en ”G” påskrevet. Sammen med flere andre skal de skrive ”Bygg ut Aker”.

Hele fjøla samlet

Litt etter litt kommer flere til, og bannere rulles ut. Flere av bannerne er røde, og får anerkjennende summing fra de frammøtte.

– Da er Fagforbundet og hele fjøla her, kommer det fra mengden.

Et kvarter før demonstrasjonen skal begynne er det fremdeles flere organisatorer enn demonstranter som har møtt fram. Stemningen er lett nervøs.

– Tenk at det ikke er flere som er kommet, sies det.

Mange av de som kommer klemmer og hilser på kjente. To damer i sine beste aldre stiller med krykker og plakater rundt halsen.

– Det er klart vi må møte fram for sykehuset, sier den eldste. – På Aker har flere venner tilbrakt sine siste dager. Vi kan ikke sende vennene våre ut på et jorde på Lørenskog.

Fra Aker til Ahus

I 2004 ble alle pasienter fra bydelene Grorud og Stovner overført fra Aker sykehus til Akershus Universitetssykehus (Ahus) på Lørenskog. Samme år ble også fødeavdelingen ved sykehuset nedlagt.

– Aker er det eneste sykehuset i landet som driver i økonomisk balanse, sier Nicolaissen. Da er det hinsides at det skal legges ned. Det er lite og godt drevet, og mye bedre enn den store fabrikken Ahus.

Nicolaissen har også en personlig historie med Ahus.

– Jeg ble lagt inn på det som da var Sentralsykehuset i Akershus (nå Ahus, red. anm.). Der målte de for høye leververdier, og ble behandlet med kortison. Det angrep skjelettet mitt, og jeg har derfor kronisk beinskjørhet. Etter en tid ble jeg lagt over til Aker, hvor de fikset meg igjen, sier han.

Udemokratisk styrt

Sykehuset er underlagt Helse Sør-Øst, et statlig helseforetak med ansvar for sykehus over hele Østlandet. Dermed har bystyret ingen direkte påvirkning på sykehusets framtid.

– De folkevalgte har overlatt alt ansvaret til Helse Sør-Øst. Burde det ikke ha vært de folkevalgte som styrte sykehusene? spør Nicolaissen retorisk. – Det er bare Rødt som stiller spørsmål med denne styringen.

Erling Folkvord fra Rødt er også den som har bedt om at saken tas opp i bystyret, som en såkalt interpellasjon.

– Vi skal jobbe for å få alle bydelene i Groruddalen tilbake til Aker, sier han til de frammøtte demonstrantene. – Helse Sør-Øst har ikke tatt hensyn til de sterkt økende folketallene i Groruddalen når de har vedtatt nedleggelsen.

Representantene fra bystyret har tatt seg en pause fra bystyremiddagen for å tale til demonstrantene. Til varierende grad av jubling lover alle å jobbe for å beskytte sykehuset.

Erling Folkvord (Rødt) interpellerer mot nedleggingen av Aker sykehus.

Utsetter vedtak

Etter demonstrasjonen inviteres de frammøtte inn til bystyremøtet for å overhøre debatten. Noen raske klemmer utveksles før demonstrantene trekker opp i galleriet over bystyresalen.

Nicolaissen er betinget optimist.

– Politikerne er ikke til å stole på. Det er veldig alvorlig for hele området hvis Aker blir lagt ned. Men det virker jo kanskje som om politikerne er på gli, avslutter han idet han setter seg på galleriet.

Før diskusjonen starter gjør ordfører Fabian Stang det klart at ikke alle får de løftene de hadde håpet på.

– 23. november skal bystyret, sammen med oslobenken på Stortinget, møte styret i Helse Sør-Øst. Derfor utsetter vi voteringen til neste bystyremøte, og vi ber om at alle respekterer det, sier han.

Emneord: