Kollektivtrafikken klar til kamp

Oslo T-banedrift er selvsikre foran årets vintersesong.
Tirsdag, 10 november, 2009 - 14:56


Vinteren er like rundt hjørnet, og mens mange gleder seg til snøen dekker Oslos gater, står byens kollektivtrafikk overfor årets største utfordring. Etter store problemer i fjor vinter mener kommunikasjonssjef i Oslo T-banedrift Bjørn Rydmark at kollektivtilbudet vil bli langt mer stabilt i år.

–Vi er svært komfortable foran årets vintersesong, og føler vi ligger godt an så lenge det kommer normale mengder snø, sier Rydmark og forteller om hvilke tiltak Oslo T-banedrift har iverksatt:

– Vi har gått gjennom alle avtaler med våre underleverandører slik at alle vet hva de skal gjøre.Vi har også utviklet en ny brøyteplog som gjør at vi nå kan fjerne snø som pakker seg under strømskoen. Problemet tidligere var snøen som ble liggende som et isolerende lag mellom strømskoen og strømskinnen, og dermed fikk ikke togene nok strøm, sier Rydmark.

Store snømengder problemet

Ifølge Rydmark er enorme mengder snø i løpet av kort tid den største utfordringen for t-banen. Dette kan forårsake store konsekvenser for de tyngst belastende linjene med flest passasjerer, for eksempel linjene som går til Groruddalen.

Normale mengder snø over normal tid skal vi klare å takle, det er når det kommer store mengder i løpet av kort tid vi får problemer, sier Rydmark.

Årets forberedelser hos Oslo T-banedrift skiller seg ikke særlig fra tidligere år, men erfaringene fra fjorårets voldsomme snøfall kan komme godt med:

– Vi prøver hvert år å se på året som har gått og se hva som har gått galt. I år har vi skjerpet kravene til underleverandørene våre slik at alle vet når de skal rykke ut og hva de skal gjøre.  Vi har også blitt litt flinkere til å følge med på værmeldingene, sier Rydmark.

Spesielt ille i fjor

Kollektivtilbudet i Oslo fikk virkelig merke det voldsomme snøfallet forrige vinter. Mange og til dels store forsinkelser førte til at langt flere benyttet seg av Ruters reisegaranti i forhold til året før. Informasjonssjef Gry Isberg i Ruter As peker på problemer med trikk og t-bane som hovedgrunnen til dette:

– Vinteren 2008 opplevde vi en klar økning i bruk av reisegarantien i forhold til vinteren 2007, og det var i stor grad på grunn av problemer med t-bane og trikk, sier Isberg, og får støtte av Bjørn Rydmark:

– Ja, det var spesielt ille i fjor. Et av problemene da var at vi manglet tilstrekkelig brøytemateriale, og derfor måtte togene inn på verksted for opptining. Dette slipper vi i år med de nye brøyteplogene, sier Rydmark.

Gry Isberg deler Rydmarks oppfatning av at kollektivoperatørene er godt rustet foran årets vinter:

– Vi i Ruter har inntrykk av at operatørene våre er veldig godt forberedt foran denne vinteren etter at vi hadde noen dårlige erfaringer i fjor. Vi er trygge på at de har iverksatt de tiltakene som er nødvendige for å takle både snøfall og løvfall.

– Det er i alles interesse at dette skal gå bra, sier Isberg.

Emneord: