– Politikerne utestenger folk

Norges Handikapforbund mener Oslo bruker altfor lite penger på å tilrettelegge for handikappede. – Fullstendig feil, sier Ståle Hagen i Oslo kommune.
Mandag, 9 november, 2009 - 14:19


– Det er trist at politikerne i Oslo har så lave ambisjoner. Dette er diskriminering på høyt nivå, sier Helle Hagenau i Norges Handikapforbund (NHF).

Hagenau, som er interessepolitisk rådgiver i NHF, er slett ikke imponert over Oslo kommune. Hun stiller spørsmål ved oslopolitikernes vilje og evne til å sørge for at kommunen skal være tilgjengelig for alle, enten man bruker rullestol, krykker, eller er synshemmet.

Hagenau får støtte fra Birger Nymo, tilgjengelighetskonsulent i NHF. Han synes det er ille at det ikke brukes mer penger på at produkter og steder i Oslo utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem. De bør også kunne brukes uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det vil si at de er universelt utformet.

– I Oslo er man dyktige til å lage fine planer, men når planene skal følges opp, er det plutselig slutt på de økonomiske midlene, sier Nymo.

Nesten jumboplass

Nymo sammenlikner Oslos satsning på universell utforming med Stockholms satsning. I følge Nymo bruker Stockholm 100 millioner kroner på universell utforming i året, mens Oslo kun bruker et titalls millioner kroner.

– Jeg skal ikke si at Oslo sammenliknet med resten av Europa er på jumboplass når det gjelder universell utforming, men det er ikke langt unna, sier han.

Nymo er heller ikke fornøyd med Oslo kommunes restaurering av Holmenkollbanen. På de fleste stasjonene er det umulig å komme seg på for funksjonshemmede.

Politikerne utestenger folk

Interessepolitisk rådgiver Hagenau har regnet på hvor mange penger Oslo kommune har planer om å bruke på universell utforming i 2010. Hun har regnet seg fram til en samlet sum på 23 millioner kroner. Av disse:

  • 15 millioner kroner er bevilget til ”Handikapprosjektet”
  • 8 millioner kroner er lagt fram i budsjettforslaget for Samferdselsetatens egne strategiske plan for universell utforming

Hun legger til at bystyret i Oslo i juni i år vedtok en strategisk plan for universell utforming, men at det ikke er bevilget midler til å gjennomføre planen.

– Oslos strategiske plan for universell utforming skal følges opp, sier derimot Ståle Hagen, byrådssekretær i Byrådsavdelingen for byutvikling.

Det skal dessuten snarlig opprettes en eller to stillinger i kommunen som skal jobbe for å bedre den universelle utformingen i byen, ifølge ham. Likevel er ikke Hagenau imponert.

– Politikerne utestenger folk fra samfunnet. Det er trist at de ikke ønsker å være mer inkluderende, sier hun.

Fullstendig feil

Hagen mener at det ikke går an å sammenlikne satsningen på universell utforming i Stockholm og i Oslo på denne måten.

– Det blir fullstendig feil. Vi bruker mange, mange millioner mer enn de 23 millionene Norges Handikapforbund viser til, sier han.

De 23 millionene er øremerkede millioner som er satt av direkte til universell utforming. Oslo kommune bruker i virkeligheten atskillige ekstramillioner på andre tiltak utenfor dette, blant annet ved at kommunens eiendomsforetak bruker sine tildelte midler på tilgjengelighet, ifølge Hagen.

Vanskelig sammenlikning

Mener du at Oslo kommune bevilger mer penger til universell utforming enn de 100 millionene Stockholm bevilger?

– Det er vanskelig å sammenlikne oss med Stockholm. Likevel er jeg rimelig sikker på at Oslo totalt sett bruker langt flere penger enn Stockholm til nettopp dette, sier Hagen.

Er du fornøyd med Oslos satsning på universell utforming?

– Her i Oslo var vi tidligere ute med en plan for universell utforming enn staten. Dessuten har ingen andre kommuner i Norge en liknende helhetlig strategisk plan som oss.  Selvfølgelig skulle vi ønske at vi fikk gjort mer, og at vi fikk gjort ting fortere. Vi gjør derimot så mye vi kan, fortsetter Hagen.

Emneord: