Regnet gjør at vanndammer hoper seg opp i hovedstadens gater. Foto: Benjamin A. Ward

Vanskelig med vann i veien

Regnet pøser ned og skaper hindringer flere steder i Oslo.
Onsdag, 25 november, 2009 - 13:46

Høstregnet hoper seg opp i store dammer flere steder i Oslo sentrum. Dette byr på utfordringer både fotgjengere og bilister.

I krysset mellom Akersgata og Grensen sliter Ingvild Ofstad (28) med å krysse veien. Hun synes det er vanskelig å ta seg fram i byen når store vanndammer blokkerer framkommeligheten.

– Man må gå lange omveier rundt dem og det er lett å bli våt på beina, sier hun oppgitt.

Ingvild har flere ganger opplevd å bli sprutet ned av biler den siste tiden.

– Billistene har til vane å feilberegne farten gjennom dammene, og da lever man farlig som fotgjenger, sier hun.


Ingvild Ofstad skulle gjerne ha vært foruten vanndammene som hoper seg opp i Oslos gater. Foto: Benjamin A. Ward

Tette avløp

Det er Samferdselsetaten som har ansvaret for at alt overvann skal kunne renne bort. Grunnen til at dette mange steder hoper seg opp kan være flere.

Stort sett er det søppel eller løv som dekker til slukene slik at vannet ikke kan renne inn. Det hender også at avløpsrørene som vannet skal renne igjennom er tette. 

– Ved noen tilfeller kan også veien ha sunket slik at vannet blir liggende på et lavere nivå enn slukene, forteller Joakim Hjertum i Samferdselsetaten

Renser opp

I alle disse tilfellene skal Samferdelsetaten rydde opp. De har til enhver tid biler ute for å overvåke veinettet i Oslo. Om det blir oppdaget store ansamlinger av vann blir det sendt ut egne slukbiler som renser opp i tette avløp.

Det er stort sett om høsten at det blir et problem med tette sluk og avløp. Da er det mye løv som har falt til bakken. Dette blir fraktet med vannet og setter seg fast i slukene.

– Om vinteren kan det også by på problemer etter større snøfall med påfølgende mildvær. Da kan avløpene være dekket av is og smeltevannet vil bli liggende i veien, sier Hjertum.

– Meld i fra

I de tilfellene der veien har sunket er det snakk om en større utbedring.

– Da vil vi vurdere å senke sluket til et lavere nivå, eller fjerne biter av asfalten som kanskje dekker for sluket. Noen ganger må man bygge om hele området, men dette blir en vurderingssak og en diskusjon om økonomiske prioriteringer, sier Hjertum

Han oppfordrer publikum til å melde fra om de kommer over store vannansamlinger. Enkle ting tar det få dager å rydde opp i. Større problemer kan kreve anleggsarbeider og tar da ekstra lang tid.

Emneord: