Mister tog på grunn av informasjonsvikt

Mange døve pendlere mister tog eller går på feil tog fordi de ikke får tilgang på riktig informasjon på monitorene. Situasjonen forverres når det er togkaos.
Onsdag, 20 januar, 2010 - 12:36


I en årrekke har informasjonen om forsinkende tog og tog som bytter spor vært tilgjengelig kun for de som hører. De som er døve går glipp av denne informasjonen og må ofte følge nøye med på andre medpassajererfor å forstå hva som foregår. Flere opplever at de mister tog fordi de ikke har fått vite at toget har byttet spor. De vet heller ikke hvorfor toget er forsinket, eller når toget forventes å komme.

Tilgangen på informasjon for døve skal skje på lik linje med høyttalere for hørende. Døve skal få samme mengde informasjon, og dette er et problem som NSB og Jernbaneverket vil gjøre noe med.

 

Uten rettigheter

Men rettighetene for døve som mister toget på grunn av informasjon finnes ikke. Kun de som opplever at lokaltoget er mer enn 30 min forsinket, kan få kompensasjon for alternativ transport slik som taxi, om de kan dokumentere utgiftene. Døve som mister toget fordi de ikke har fått informasjon, kan altså ikke få kompensasjon for alternativ transport.

— NSB har ikke vurdert dette før, men det er en aktuell problemstilling. Det går jo ikke an at døve mister tog bare fordi de ikke får informasjon. Da burde de få kompensasjon for alternativ transport, eller i det minste få bedre informasjon om hva som skjer. Vi vil gjerne undersøke dette, sier NSBs informasjonsjef Åge Christoffer Lundeby etter å ha blitt spurt hvilke rettigheter døve har i en slik situasjon.

NSB har i det siste blitt utsatt for hard kritikk i forbindelse med togkaoset som har oppstått under vinteren. Men i følge Lundeby er NSB en av de meget få store selskaper som har egen konsulent som jobber med universiell utforming. Det er en lov som skal tilrettelegge forholdene  for handikappede eller de med særskilte behov, slik som for eksempel heis for rullestolbrukere, høyttalere for blinde og monitorer med informasjon for døve. Lundeby forteller at NSB samarbeider med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) for ytterligere tilpasning av togtilbudet for handikappede. Målet er å gi alle tilgang på alle områder; det vil si at døve skal få samme informasjon som hørende.

Det finnes ingen monitor her, og dermed blir det ingen informasjon som er tilgjengelig for døve. Foto: Kokonis

 

Dårlig informasjon på stasjonene

Jernbaneverket har ansvar for stasjonene, og det er like mangelfull informasjon for døve der som på togene. Monitorene gir ofte feil opplysninger, og informerer aldri om toget bytter spor.

— Ja, dette er svært mangelfullt, det må jeg innrømme. Men vi vil gjøre vårt beste for å forbedre tilgangen på informasjon for døve, sier informasjonsjef for Jernbaneverket, Harry Korslund.

Han opplyser videre at flere stasjoner har monitorer, bortsett fra små stasjoner. Og på Oslo Sentralstasjon er det innsatt ekstra monitorer på bakken i tillegg til de som henger på taket i perrongen. De ekstra monitorene gir informasjon om hvilket tog som går på alle spor og når de forventes å ankomme.

— Formålet med disse ekstra monitorene er å gi informasjon om endring av spor eller forsinkelser. Men dette skal forbedres, vi planlegger å sette inn flere monitorer på de andre stasjonene også. Vi ønsker jo at alle får lik informasjon! avslutter Korslund.

Emneord: