Studentene kunne gitt millioner til Haiti

Ikke en krone går til jordskjelvofrene.
Mandag, 25 januar, 2010 - 12:07


Hvert semester gir 130.000 studenter 20 eller 30 kroner til solidaritets- og bistandsarbeid gjennom en automatisk trekkordning. Slik samles det inn hele 6 millioner kroner hvert år. Pengene går til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Men SAIH driver ikke nødhjelp, kun bistand. Derfor er det ingen studentkroner som havner på Haiti.

– Mangler mandat

Leder for studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo, Eirik Yven, erkjenner størrelsen på Haiti-tragedien, men vil ikke mobilisere studentmassen i noen innsamlingsaksjon eller lignende.

– Landets studenter samler inn hele 6 millioner kroner årlig ved å gi noen tiere hver i semesteret. Studentene utgjør med andre ord en enorm ressurs. Burde ikke studentparlamentene benytte seg av denne ressursen og mobilisere studentmassen for å hjelpe Haiti?

– Nei, dette er ikke er en sak som faller innenfor studentparlamentets mandat. Vi har heller ikke kapasitet, sier Yven. Han viser til medlemskapet i SAIH og mener at de på den måten engasjerer seg i Haiti-katastrofen.


MYRNES BALTO: Lederen for SAIH ønsker å bedre kommunikasjonen med medlemmene, herunder studentparlamentene. Foto: Petter Sommer.

SAIH-sjefen

I Storgata 11 tar Runar Myrnes Balto oss i mot med nybrygget kaffe. Årsmøtet, SAIHs øverste organ, har valgt ham som leder for ett år.

Myrnes Balto lytter spent da vi forteller at vi har ringt til studentparlamentene ved de største universitetene og høyskolene. Nesten ingen ser det som sin oppgave å gjøre noe ved humanitære katastrofer, fordi de allerede er medlemmer av SAIH.

– Mange forstår ikke forskjell på bistand og nødhjelp, sier Myrnes Balto.

– SAIH driver ikke nødhjelp, men støtter langsiktige bistandsprosjekter. Pengene vi råder over er allerede lovet bort. Derfor har vi ikke noe engasjement i Haiti-katastrofen. Myrnes Balto vedgår at SAIH kanskje ikke er flinke nok til å informere studentparlamentene om hva de faktisk jobber med.

– Men det er likevel ikke noe i veien for at SAIH kan drive med nødhjelp også. Det er opp til årsmøtet, der studentparlamentene har forslags- og stemmerett, sier han.

Studentenes landsforbund

Ina Tandberg, sitter på Flesland flyplass idet hun ringer oss tilbake søndag kveld. Hun er leder for Studentenes Landsforbund (StL) som organiserer 31 av landets studentparlamenter. Tandberg viser også til SAIH når vi spør om engasjement i Haiti-katastrofen.

– SAIH forteller at de ikke hjelper Haiti, fordi de ikke driver nødhjelp. Endrer ikke det noe?

– Nei, det endrer ikke saken. Vi skal kun jobbe med saker som omhandler våre studenter direkte. Saker som våre studenter interesserer seg for. Vi har ikke mandat til å drive humanitært arbeid. Det har vi overlatt til SAIH, sier Tandberg.
 

s163679@stud.hio.no

Emneord: