Sterk befolkningsvekst på Grünerløkka

Mens alle bydelene i Oslo økte innbyggertallet i 2009, hadde Grünerløkka den største veksten.
Onsdag, 17 mars, 2010 - 08:27


Oslos befolkning utgjorde ved starten av året 586 860 personer. Dette tilsvarte en befolkningsvekst på to prosent i 2009. Alle bydeler opplevde vekst i befolkningen. Grünerløkka, toppet statistikken med 3,8 prosent.

Emneord: