Ba om å få snakke til de fornærmede

Terrorsiktede Anders Behring Breivik ønsket å henvende seg til ofrene under fengslingsmøtet.
Mandag, 14 november, 2011 - 13:06


Terrorsiktede Anders Behring Breivik var selv til stede da retten skulle avgjøre videre varetektsfengsling mandag formiddag.

Mot slutten av fengslingsmøtet avbrøt Behring Breivik tingrettsdommer Torkjel Nesheim og ba om å få snakke til de fornærmede. Dommer Nesheim avviste forespørselen, og ba Behring Breivik om å holde seg til spørsmålet om videre varetektsfengsling.

Den terrorsiktede forholdt seg rolig, godtok avvisningen og satte seg ned. Behring Breivik fikk tidligere under rettsmøtet anledning til å forklare seg for retten, men ble innstendig bedt om å holde seg til spørsmålet rundt videre varetektsfengsling. Han hevdet for retten at isolasjonen han er ilagt har vært vanskelig å venne seg til, men at det skal gå bedre nå.

Et stort antall politi sørger for økt sikkerhet rundt
rettssalene før og under fengslingsmøtet.
Foto: Siri Vikøren

Ikke besøksforbud

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby begjærte Behring Breivik varetekstfenglset i tolv nye uker, og begrunnet kravet med fare for bevisforspillelse og allmennhetens rettsfølelse.

I motsetning til tidligere ønsket imidlertid aktoratet ikke å ilegge den terrorsiktede fullt brev- og besøksforbud, kun kontroll. Hjort Kraby begrunnet dette med at politiet nå har større oversikt over saken enn de tidligere hadde, til tross for at etterforskningen fremdeles er ansett å være i startfasen.

Aktoratet begjærte fortsatt fullt medieforbud.

- Det er skrevet svært mye om denne saken i mediene, og det er en del informasjon politiet ikke ønsket at tilfaller den siktede, sa Hjort Kraby i retten.

Lippestad ønsket løslatelse

Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad begjærte på sin side den terrorsiktede løslatt, subsidiært varetektsfengslet i åtte uker, og uansett uten brev- og besøksforbud. Lippestad la til grunn at Behring Breivik har erkjent forholdene, og anførte for tingretten at tolv nye uker med varetektsfengsling var uforholdsmessig lenge.

Lippestad ville imidlertid utvise stor forståelse for at allmennhetens rettsfølelse kunne skades dersom den terrorsiktede ble løslatt.

Fengslingsmøtet varte i omtrent en halv time. Det ble om lag ti minutter forsinket etter tekniske problemer med lyden til de som fulgte møtet via video-overføring fra andre saler i Oslo tinghus.

Emneord: