Brannfrykt på Bjølsen

Gamle vinduer gjør beboerne utrygge på Oslos nyeste studentby.
Tirsdag, 15 november, 2011 - 15:36


- Man kan kanskje klare å klatre ut her, men det blir vanskelig, sier Ilham Skah, og viser oss det som kunne vært en av rømningsveiene i boligen.

Hun er en av studentene med hybel i den gamle verkstedhallen som i 2003 ble tatt i bruk som studentbolig.  Bjølsen studentby ble Oslos nyeste da den ble bygget samme år, men utfordringene kom da en gammel verkstedbygning ble tatt i bruk til hybler. Ønsket om å bevare fasaden slik den var i 1927, gjorde vinduene uegnet som rømningsvei.

Sigurd Dalen fra Brannvernsetaten (BRE) sier saken høres spesiell ut.

Skal ha to rømningsveier
Ifølge Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal alle boenheter skal ha tilgang til to rømningsveier. På hyblene i verkstedhallen, er det derimot bare én.

- Det er nok meningen man skal rømme gjennom gangen. Det blir i alle fall for vanskelig å bruke vinduet, sier Skah.

Alternativet hun sikter til er vinduet over kjøkkenbordet. Vinduet er på utsiden dekket av jernstenger, med et åpenrom på ca. 30cm mellom stengene. For å klatre ut, må man nå opp til åpningen som er ca. 170cm over bakken.

- I henhold til forskriftene
Det er Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) som er ansvarlige for hyblene. Da Journalen kontaktet direktør for studentboligene, Trond Bakken, hadde han ikke informasjon nok om boligene til å uttale seg. Men han sier at alt ble gjort etter forskriftene da det ble bygget om i 2003.

- Det ville forbause meg om vi hadde bygget noe utenom forskriftene, utdyper Bakken.

Etter det Journalen kjenner til foreligger det ingen tilsynsrapport på Bjølsen Studentby hos hovedbrannseksjonen i Oslo. Jo Tangedal, tilsynsleder i brannvesenet, vil ikke uttale seg spesielt om Bjølsen studentby, men sier at det finnes unntak fra kravet om to rømningsveier. Han viser videre til DSBs forskrifter om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Finnes ikke unntak
Sigurd Dalen, branninspektør i Brannredningsetaten (BRE) kjenner ikke til detaljene på Bjølsen studentby, men synes det høres spesielt ut.

- Det eneste unntaket fra regelen om to rømningsveier, er om man har tilgang til vindu som ekstra rømningsvei. Og dette gjelder uansett hvilke sprinkel- og alarmsystemer man har, forklarer han.

- Forstår du at usikkerheten kan gjøre beboerne utrygge?

- Ja, det gjør jeg absolutt. Mange er i lignende situasjoner, men har da som regel vinduene å redde seg ut av. Saken høres veldig merkelig ut, sier Dalen.

Ingen tilsynsrapport
Han forteller at særskilte brannobjekter i Oslo blir registrert med en tilsynsrapport hos BRE. I Oslo har 2600 bygninger en slik tilsynsrapport, og får derfor tett oppfølging fra brannsvernsetaten.  Dette gjelder bygninger som av ulike årsaker har høy risikograd, og som huser verdigfulle gjenstander, eller som på grunn av andre faktorer har høyere brannrisiko.

- Det høres ut som om Bjølsen studentby burde være oppført med tilsynsrapport. Både Blindern studenthjem og studentbyen på Sogn har en tilsvarende, sier han.

Han forteller at de i noen tilfeller får varsler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBE) om hvilke bygninger som burde rapporteres, mens de i andre tilfeller henter bygningene inn selv. Han skal nå se nærmere på om Bjølsen studentby også burde registreres.

- Det høres jo ut som om det kan ha skjedd en glipp her. Vi skal se på det, for å rett og slett få en befaring på studentbyen, avslutter han.

 

Emneord: