Pass deg for trikken

Oslotrikken vil minke antall ulykker ved å øke trafikantenes kunnskap om vikepliktsregler.
Onsdag, 16 november, 2011 - 13:11


– Målet vårt er å få informert om trafikkreglene. Vi vil redusere antall hendelser, sier Oslotrikkens kommunikasjonsdirektør Cato Asperud.

Som et ledd i holdningskampanjen er det blitt satt opp plakater, delt ut refleksvester og malt støtfangere. Ved å gjøre folk oppmerksomme på vikepliktsreglene håper Oslotrikken å motvirke bråstopp. Når trikken bråstopper kan det være vanskelig for stående passasjerer å holde balansen.

Oslotrikken sier de har sett en økning i antall personskader som følge av bråstopp de siste årene. Det er blant annet denne trenden de nå vil stoppe.

I 2010 var det 17 personskader som følge av fall i trikken. Tre av disse ble karakterisert som alvorlige. Det er særlig eldre passasjerer som er utsatt for fall inne i trikken.

Et av hovedbudskapene er at fotgjengere har vikeplikt for trikk selv om de står ved et fotgjengerfelt – så lenge fotgjengerfeltet ikke er lysregulert.

 Denne plakaten har prydet trikkene innvendig den siste tiden. Foto: Oslotrikken AS

Uforsiktige fotgjengere

Erik Valøy er trikkefører i Oslo. Han synes en god trikkefører må være veldig flink til å forutse trafikkbildet foran trikken.

– Trikkeførere avverger daglig potensielt farlige situasjoner, mener han.

Han peker på at uoppmerksomme fotgjengere er en utfordring. Normalt høres trikken godt, men hvis fotgjengere har musikk i øret kan musikken overdøve trikkestøyen.

– Vi kjører defensivt, ikke offensivt – vi er forsiktige i trafikkbildet, forsikrer vognføreren.

Det er noen typer kryss som skaper større utfordringer enn andre. Valøy mener rundkjøringer er særlig problematiske.

I rundkjøringer har trikken vikeplikt inn i rundkjøringen, men forkjørsrett ut igjen. Bilførere er vant med at de har forkjørsrett i rundkjøringer, og derfor er de mindre oppmerksomme i slike situasjoner.

Dette skiltet på trikken er myntet på bilister. Foto: Jon Ludvig Hammer

Nullvisjon

– I 2010 var det svært mange alvorlige personskader, men dette var et spesielt dårlig år, sier Oslotrikkens sikkerhetssjef Vidar Almsten.

Elleve personer ble alvorlig skadet i 2010. Hittil i 2011 har det vært fem alvorlige personskader. Oslotrikken definerer en alvorlig personskade som at den skade må tilbringe mer enn 24 timer på sykehus etter hendelsen.

Kommunikasjonsdirektør Asperud peker på at musikklyttende fotgjengere samt berusede personer er spesielt utsatt. Hvis disse gruppene går ut i veien uten å se seg for, kan det fort oppstå farlige situasjoner.

Asperud forteller at Oslotrikken har en nullvisjon - at ingen blir drept i sammenstøt med trikken.

– Vi har ikke hatt noen dødsulykker siden 2008, sier han.

Emneord: