Referatforbudet er opphevet

- Å overholde et slikt forbud blir en illusjon, sier Harald Stanghelle til Nrk.
Mandag, 14 november, 2011 - 11:58


Rundt 170 journalister fra nasjonal og internasjonal presse dekker det pågående fengslingsmøtet som startet klokken 11.00. Møtet ble i utgangspunktet åpnet med referatforbud, som innebærer at medier ikke kan sitere den siktede eller andre aktører i saken. Nå er forbudet opphevet.

Les mer: Oslo tingrett om referatforbud
 

- Dersom det bare kommer fram opplysninger som er offentlig kjent, vil det være uproblematisk å referere fra møtet, sa tingrettsdommer Torkjel Nesheim til NTB i går kveld.

Han utdypet at forbudet kan bli opphevet helt eller delvis, avhengig av hva som vil skje under høringen. Han nevnte personvernhensyn og hensynet til etterforskningen som tungveiende punkter.

 

Kristisert forbud
Mediene har kristisert referatforbudet, og trekker frem blant annet argumentet om åpenhet som viktig i 22.juli-tragedien.
Harald Stanghelle, sier til NRK at han ikke ser noen argumenter for å holde på forbudet.

- Når rettssalen først er åpnet, ser jeg ingen argumenter for at det som kommer frem der, ikke skal kunne refereres videre, sa han til NRK.

Han mente det ville bli nærmest umulig å holde på et slikt forbud.

- Å overholde et slikt forbud blir en illusjon, sa Stanghelle.

Han siktet spesielt til de mange pårørende og berørte som ville møte opp, med et ønske om å oppretteholde mantraet om åpenhet.

Vanskelig for internasjonal presse
Det har også blitt påpekt at forbudet ville være vanskelig å holde for internasjonal presse, som ikke er vant med referatforbud i rettssaker.

Ketevan Ardava, som reporterer fra Tinghuset for Georgia Public Broadcasting, tror vi i løpet av dagen vil se flere brudd på forbudet fra internasjonale medier. Han var heller ikke informert om forbudet før Journalens reporter gjorde ham oppmerksom på det.

Følg Journalens opptaderinger om fengslingsmøtet.

 

Emneord: